Bli-kjent treff

Et møtested for innvandrere, asylsøkere og medlemmer i Betania torsdager i partallsuker.

En mulighet til å lære hverandre å kjenne, og et sted for å dele liv og tro. Vi samles i kjellerstua hvor vi starter med et måltid 17.00, etter god tid til samtale rundt bordene forteller forsamlingslederen litt om den kristne tro med utgangspunkt i trosbekjennelsen. Vi er ferdige til 19.00. Velkommen! 

 

 

Kontaktperson:

Johannes Selstø 474 67 257
Epost: joselsto@nlm.no

 

Til toppen