Søndagsskole

Under søndagsmøtene i Betania, er det søndagsskole for barn fra 4 år, opp til og med 8. klasse.

Vi deler i to aldersgrupper, hvor Søndagsskolen er for barn fra 4 år til og med 4.klassetrinn, mens Juniorgruppa er for barn fra 5. til og med 8. klassetrinn.  

 

Dette er samlinger med systematisk trosopplæring for barna, og et sted for bygging av relasjoner og tilhørighet til vår forsamling. 

 

I tillegg er de aller minste velkomne til Lillesøndag, i lillesalen hvor foreldre kan følge møtet uten å være redd for at barna forstyrrer.

 

Kontaktperson:

Johannes Selstø 474 67 257
Epost: joselsto@nlm.no

Til toppen