Tirsdagstreff

Tirsdagstreff holdes siste tirsdag i hver måned kl 11.30.

Målsetting med samlingene er:


- Forkynne Guds ord, gjennom tale, vitnesbyrd og sang, til frelse og oppbyggelse
- formidle misjonsinformasjon
- skape et trygt fellesskap og gode relasjoner
- være et sted der det går an å komme for noen som ikke er faste medlemmer i forsamlingen

 

Kontaktperson:

Eivind Hugdal Sakseide 922 86 555
Epost: esakseide@nlm.no

Til toppen