Tirsdagstreff

Tirsdagstreff holdes siste tirsdag i hver måned kl 11.30.

Målsetting med samlingene er:


- Forkynne Guds ord, gjennom tale, vitnesbyrd og sang, til frelse og oppbyggelse
- formidle misjonsinformasjon
- skape et trygt fellesskap og gode relasjoner
- være et sted der det går an å komme for noen som ikke er faste medlemmer i forsamlingen

 

Kontaktperson:

Johannes Selstø 474 67 257
Epost: joselsto@nlm.no

Til toppen