Tilbake til «Aktuelt»

Aktuelt

Årsmøte 3. mars

Torsdag 3. mars kl 1900 er det årsmøte i Betania Misjonsforsamling. Foruten årsmelding, regnskap og valg, er det satt av god tid til samtale om arbeidet

Julemøte og nyttårsfest

Første juledag kl 12 er det høytidsmøte i Betania og 3. januar kl 1700 inviteres det til jul- og nyttårsfest. Samlinger med mye sang og takk til Gud som sendte sin Sønn for vår frelse.

Medlemsmøte

Styret vil på medlemsmøtet 29. november orientere om en spørreundersøkelse styret ønsker gjennomføre i forsamlingen i løpet av vårsemesteret 2016. Målsettingen er å finne ut hvilke områder i virksomheten en bør sette ekstra fokus på for at det skal skje en sunn og naturlig vekst i forsamlingen

Arbeid og hvile

Tema på søndagsmøtene 29. november og 10. januar blir arbeid og hvile. Gud selv arbeider og hviler. Han ber oss følge hans eksempel.

Julebasar

Lørdag 14. november er det julebasar. Mange flotte gevinster for alle aldre. Mannsgruppen Ryssan fra Oppdal deltar med sang. Svein Anton Hansen taler.

Unge forkynnere

Vi gleder oss over flere unge i Betania Misjonsforsamling som deltar med forkynnelse på både på lørdagsmøter og søndagsmøter i forsamlingen. Vi ønsker at Misjonsforsamlingen skal være et godt «drivhus» der forkynnernådegaver vokser fram.

« Tilbake|Flere sider »

Til toppen