Arbeid og hvile

Tema på søndagsmøtene 29. november og 10. januar blir arbeid og hvile. Gud selv arbeider og hviler. Han ber oss følge hans eksempel.

Temaet er aktuelt for alle aldersgrupper og ikke bare når en er i yrkesaktiv alder. Barn og unge har behov for hvile i sin aktivitet. Det samme gjelder pensjonisten.

Disse to søndagene vil vi se hvordan Guds Ord løfter fram storheten og nødvendigheten av både arbeid og hvile.

 

Det er laget en oversikt over tekstene som blir lest og noen enkle spørsmål som utgangspunkt for samtale om dette temaet. Se vedlagte dokument på pdf-file. Foreninger og bibelgrupper i forsamlingen har fått tilsendt dette. Det kan gjerne brukes i samtale med venner og kjente. Forsamlingsleder Johannes Selstø vil undervise på disse to møtene.

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen