Arbeid og hvile

Tema på søndagsmøtene 29. november og 10. januar blir arbeid og hvile. Gud selv arbeider og hviler. Han ber oss følge hans eksempel.

Temaet er aktuelt for alle aldersgrupper og ikke bare når en er i yrkesaktiv alder. Barn og unge har behov for hvile i sin aktivitet. Det samme gjelder pensjonisten.

Disse to søndagene vil vi se hvordan Guds Ord løfter fram storheten og nødvendigheten av både arbeid og hvile.

 

Det er laget en oversikt over tekstene som blir lest og noen enkle spørsmål som utgangspunkt for samtale om dette temaet. Se vedlagte dokument på pdf-file. Foreninger og bibelgrupper i forsamlingen har fått tilsendt dette. Det kan gjerne brukes i samtale med venner og kjente. Forsamlingsleder Johannes Selstø vil undervise på disse to møtene.

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen