Arne Kløve - styreleder i Betania Misjonsforsamling

Styret for Betania Misjonsforsamling konstituerte seg på sitt møte 26. mars med Arne Kløve som leder og Hildegunn Kiplesund nestleder.

Arne Kløve er 56 år. Tannlege. Han har sammen med sin familie vært aktivt med i Betania Misjonsforsamling i flere tiår.  Før valget til styret uttalte Arne til BetaniaPosten at han er opptatt av at småbarnsfamiliene skal trives i forsamlingen. Han ønsker at det skal være et godt tilbud for barna i forsamlingen. Det er også viktig for ham å være med å legge til rette for at det er god kontakt mellom generasjonene.

 

Hildegunn Kiplesund er 45 år. Hun er kokk. Hildegunn er også opptatt av at barne- og ungdosmarbeidet skal fungere slik at barn og ungdom har lyst å gå i Betania. Hun ønsker at Betania skal være en forsamling der alle som kommer til Betania skal bli sett. Fornyelse og vekkelse betyr også mye for henne.

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen