Arne Kløve - styreleder i Betania Misjonsforsamling

Styret for Betania Misjonsforsamling konstituerte seg på sitt møte 26. mars med Arne Kløve som leder og Hildegunn Kiplesund nestleder.

Arne Kløve er 56 år. Tannlege. Han har sammen med sin familie vært aktivt med i Betania Misjonsforsamling i flere tiår.  Før valget til styret uttalte Arne til BetaniaPosten at han er opptatt av at småbarnsfamiliene skal trives i forsamlingen. Han ønsker at det skal være et godt tilbud for barna i forsamlingen. Det er også viktig for ham å være med å legge til rette for at det er god kontakt mellom generasjonene.

 

Hildegunn Kiplesund er 45 år. Hun er kokk. Hildegunn er også opptatt av at barne- og ungdosmarbeidet skal fungere slik at barn og ungdom har lyst å gå i Betania. Hun ønsker at Betania skal være en forsamling der alle som kommer til Betania skal bli sett. Fornyelse og vekkelse betyr også mye for henne.

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen