Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.

Stemmeberettiget på årsmøtet er medlemmer over 15 år som har betalt medlemskontingent for 2017.

 

Vi begynner årsmøtet med sang, andakt og måltidsfellesskap.

 

SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av sekretær/referent
 4. Valg av to personer til å underskrive referatet fra årsmøte
 5. Valg av referent til BetaniaPosten
 6. Presentasjon og godkjenning av årsmeldingen
 7. Presentasjon og godkjenning av regnskapet (se vedlegg)
 8. Presentasjon av budsjettet
 9. Valg av styre, valgkomité og revisor (underlag)
 10. Informasjon om huskomité og festkomité som styret har oppnevnt, basert på valgkomitéens forslag
 11. Presentasjon av valgresultatet
 12. Orienteringer
 13. Samtale om arbeidet

Årsmøte handler om fortid, nåtid og framtid. Hvilke erfaringer har vi gjort de siste årene? Hvor er vi i virksomheten i dag og hvilke mål har vi for det videre arbeid? Årsmøte er med å gi retning for virksomheten gjennom valg av styret og samtale om arbeidet. Din tilstedeværelse og deltagelse på årsmøtet er viktig. Det er satt av god tid til samtale om arbeidet, med fokus på temaet: Livsnærhet – når livet blir vanskelig.

 

Ta årsmøtet med i bønn til Gud.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Knut Ståle Nygård

Formann

 

Johannes Selstø

Forsamlingsleder

 

Les årsmeldingen

 

Sak 9: Valg av styre, valgkomité og revisor

1. STYRET

Følgende medlemmer sitter igjen:

 • Christian Frøystad
 • Marit Kløve
 • Ingebrigt Meisingset

Følgende medlemmer går ut:

 • Knut Ståle Nygård
 • Bjørn Kero
 • Sigurd Veie 1. vara
 • Eldar Nikolai Almli 2. vara

Valgkomiteens forslag til kandidater:

 • Knut Ståle Nygård
 • Sigurd Veie
 • Mangler to kandidater

Skal velges:

 • To representanter for to år
 • To vararepresentanter for ett år

2. VALGKOMITÉ

Følgende medlemmer sitter igjen:

 • Arne Kløve
 • Kristine Meisingset

Følgende medlemmer går ut:

 • Hildegunn Kiplesund
 • Marit Kløve
 • Arne Rynning
 • Knut Meinert Kiplesund 1. vara

Valgkomiteens forslag til kandidater:

 • Hildegunn Kiplesund
 • Knut Meinert Kiplesund
 • Dag Ruben Hånes
 • Oddrun Tulluan
 • Mangler en kandidat

Skal velges

 • Tre representanter for to år
 • To vararepresentanter for ett år.

3. REVISOR

Hans Olav Sekkesæter har vært revisor. Velges for ett år om gangen

Valgkomiteens forslag:

Hans Olav Sekkesæter

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen