Årsmøte 3. mars

Torsdag 3. mars kl 1900 er det årsmøte i Betania Misjonsforsamling. Foruten årsmelding, regnskap og valg, er det satt av god tid til samtale om arbeidet

Årsmøte er en viktig samling der en stanser opp for for å få et tilbakeblikk på virksomheten i 2015. Det er mye å glede seg over og takke Gud og menensker for. Årsmeldingen er med å gi retning for virksomheten som ligger foran. Samtalen på årsmøtet er således en viktig sak på denne samlingen.

Styret legger fram forslag til språklige endringer i  Lover for Betania Misjonforsamlingen.

Valgnemnda legger fram forslag på følgende kandidater til styret:

Elder Nikolai Almli

Christian Frøystad

Marit Kløve

Ingebrigt Meisingset

Sigurd Veie

Fra før sitter Knut Ståle Nygård

 

Les innkallingen til årsmøtet på vedlagte pdf-dokument

 

 

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen