Årsmøte 3.mars

Styret kaller inn til årsmøtet 3. mars kl 1900. Sakspapirene er nå tilgjengelig. To av de fem styrekandidatene er under 30 år.

Årsmøte

Dato

Torsdag 3. mars 2011
Tid
kl. 19:00

Sted

Betania

Årsmøtet er en viktig samling. Årsmelding og regnskap skal godkjennes. Det skal velges medlemmer til styret og valgkomité. Samtalen om arbeidet skal være med å gi inspirasjon og retning for den videre virksomhet. Årsmøtet er en åpen samling, men det er kun medlemmer som har tale- og stemmerett.

 

Sakslisten kan du lese ved å laste ned pdf-filen like nedenfor.

Til toppen