Årsmøtet i Betania

Det 112. virkeår er avsluttet for Betania Misjonsforsamling og årsmeldingen vitnet om et år på linje med tidligere år når det gjelder den ordinære møtevirksomheten. Når det gjelder økonomien, er det uklart hvordan status er siden regnskapet ikke var endelig avsluttet. Det vil man komme tilbake til på et senere medlemsmøte eller et ekstraordinært årsmøte. På dette møtet vil det også bli orientert om budsjettet for 2014.

Forsamlingen ble ønsket velkommen av avtroppende formann, Sigurd Veie. Deretter holdt vår forsamlingsleder, Johannes Selstø, en andakt hvor han satte fokus på at våre oppgaver var ulike og begrenset. Han tok utgangspunkt i 1. Kor. 3, 6 – 7. Der forteller Paulus at han selv plantet, Apollos vannet, men at det var Gud som ga vekst. Slik er det også hos oss. Vi har ulike egenskapet og gaver gitt oss av Vår Herre. Disse skal vi bruke slik de er tenkt, men veksten er det Gud som står for.

 

Som ordstyrer for selve årsmøtet ble valgt Kjell Ivar Ødegård og han ledet oss trygt gjennom saklista. Årsmeldingen ble gjennomgått av forsamlingsleder og han tok spesielt fram «sjelevinnerarbeidet» som et område forsamlingen har hatt spesiell fokus på i året som har gått – særlig i forhold til smågruppenes rolle i dette arbeidet. I forbindelse med dette har forsamlingsleder og styreleder i løpet av høsten/vinteren besøkt forsamlingens smågrupper for å høre hvordan de stiller seg til å være åpne for nye som kommer til forsamlingen. Inntrykket etter denne runden viste at det er stor grad av åpenhet for å invitere nye inn. Et nytt tiltak fra siste høst er oppstarten av «Bli-kjent-treff» myntet på innvandrere og asylsøkere. Dette er et tiltak som arrangeres annenhver torsdag og som har hatt en tilslutning på 10 – 20 personer med utenlandsk bakgrunn. En del medlemmer fra forsamlingen har stått for disse arrangementene hvor Johannes Selstø og Knut Meinert Kiplesund har delt på å ha en kort innledning til samtale om hva vi kristne tror på. Alle disse samlingene har startet med et felles måltid.

 

De tradisjonelle sang- og musikkarrangementene «Påsken i ord og toner», «Syng med oss» og «Vi synger julen inn» har også dette året blitt gjennomført. I tillegg hadde gruppa «Sela» en vårkonsert. Alle disse arrangementene må betegnes som meget vellykkede og med stor oppslutning.

 

Når det gjelder Betania-bygget er det nå etablert et fullverdig kjøkken i det gamle anretningskjøkkenet i 1. etg. I tillegg er det startet en utbedring og oppgradering av kjøkkenet i kjelleren samt at skilleveggen mellom lillesalen og storsalen skal skiftes ut. Flere av forsamlingens medlemmer har bidratt i dette arbeidet, men de to som har stått for hovedjobben med kjøkkenene har vært Reidar Karlsen og Emil Alfer. De har lagt ned en imponerende innsats for å få dette i orden.

 

En sak som skapte debatt under årsmøtet var en henvendelse fra Betania Ung om samtykke til å gjøre en del endringer i storsalen. Dette gjelder lydproblematikken i salen, utforming og utnyttelse av plattforma og justering av farger på en del felt i salen. Noen mente at salen var bra nok og at man kanskje heller skulle se på nødvendigheten av noe utvendig vedlikehold. Styret går inn for en begrenset oppussing av salen med en kostnadsramme på kr. 40.000. Et forslag om at saken måtte komme opp på et medlemsmøte med et bedre saksunderlag fikk ikke flertall.

 

I samtalen om arbeidet, ble det etterlyst en oppstart av en systematisk trosopplæring. Bekymring for liten oppslutning om barne- og yngresarbeidet kom også fram i samtalen. Her er det både få deltakere og få ledere. Det er smertelig å konstatere at NLM har så lite barnearbeid i en så stor by som Trondheim. Hvordan kan vi tenke nytt i dette arbeidet?

 

Resultatet av valgene ble følgende: Medlemmer til styret: Arne Kløve, Ingebrigt Meisingset og Erlend Laberget. Varamedlemmer til styret: Grete Snildalsli, Liv Nordtug og Anders Samuel Nordli. Medlemmer til valgkomiteen ble: Erlend Andreas Gjære og Christian Frøystad. Varamedlemmer til valgkomiteen ble: Sigurd Veie og Svein Olav Kiplesund. Som revisor ble gjenvalgt: Hans Olav Sekkesæter.

 

Tekst og foto: Svein Hyldmo

 

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen