Barne- og ungdomsarbeider

NLM Region Midt-Norge har lyst ut en 20 % prosjektstilling som barne- og ungdomsarbeider i Betania Misjonsforsamling fram til 30.6.2016.

Betania Misjonsforsamling ønsker gjennom denne stillingen å styrke barne- og ungdomsarbeidet. Oppgavene vil bestå i relasjonsbygging og formidling blant barn og unge. Det er nærmere 30 barn og unge i aldersgruppen 0 - 15 år i forsamlingen.

Søknadsfrist: 21. september

Stillingsannonsen finner du ved å klikke deg inn på nedenforstående pdf-file

Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen