Barne- og ungdomsarbeider

NLM Region Midt-Norge har lyst ut en 20 % prosjektstilling som barne- og ungdomsarbeider i Betania Misjonsforsamling fram til 30.6.2016.

Betania Misjonsforsamling ønsker gjennom denne stillingen å styrke barne- og ungdomsarbeidet. Oppgavene vil bestå i relasjonsbygging og formidling blant barn og unge. Det er nærmere 30 barn og unge i aldersgruppen 0 - 15 år i forsamlingen.

Søknadsfrist: 21. september

Stillingsannonsen finner du ved å klikke deg inn på nedenforstående pdf-file

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen