Barne- og ungdomsarbeider

NLM Region Midt-Norge har lyst ut en 20 % prosjektstilling som barne- og ungdomsarbeider i Betania Misjonsforsamling fram til 30.6.2016.

Betania Misjonsforsamling ønsker gjennom denne stillingen å styrke barne- og ungdomsarbeidet. Oppgavene vil bestå i relasjonsbygging og formidling blant barn og unge. Det er nærmere 30 barn og unge i aldersgruppen 0 - 15 år i forsamlingen.

Søknadsfrist: 21. september

Stillingsannonsen finner du ved å klikke deg inn på nedenforstående pdf-file

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen