Barne- og ungdomsarbeider

Andreas Gjøra er tilsett i en 20 % prosjektstilling som barne- og ungdomsarbeider i Betania Misjonsforsamling fra 1. oktober til 30. juni 2016.

Andreas er 24 år. Studerer medisin i Trondheim. Han bodde på Val i Nærøy fram til 7. klasse. Flyttet da til Namsos. Han har vært aktivt med i barne- og ungdomsarbeidet fra han var liten. Leder på leir. Ledet kor. Spiller piano og tverrfløyte. Skoleåret 2012-2013 var han ett-åring ved Den Desentraliserte Norske Skole i Etiopia.

Han er nå leder i Barne- og Ungdomsrådet i NLM Region Midt-Norge. I BetaniaUng har Andreas sammen med Anette Håland det siste året hatt ansvar for Misjonsprosjektet. Han er med forbønnsgruppen og ett av forsangerteamene i BU.

 

Oppgaver 

Andreas sine oppgaver vil knyttes til Søndagsskolen, Juniorgruppen, Conzept, FamilieFredag og søndagssamlinger. Gjennom aktiviteter, formidling og relasjonsbygging, skal han være med å styrke arbeidet blant denne målgruppen. Vi ønsker at barn og unge som går i Betania skal oppleve seg sett og verdsatt av fellesskapet. Vi ønsker å hjelpe foreldrene med å gi dem god åndelig føde. Videre lengter vi etter å nå nye med evangeliet.

 

Vi er takknemlig til styret i NLM Region Midt-Norge som finansierer stillingen og på den måten bidrar til å styrke barne- og ungdomsarbeidet i Betania og Trondheim.

 

Tekst:Johannes Selstø

Bilde: Andreas Gjøra

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen