Besøk fra Indonesia

Tina og Erfina fra Indonesia deltok på søndagsmøtet 16. juni og fortalte fra misjonsarbeidet. De ble tolket av regionleder og misjonær Olav Vestbøstad

Tina og Erfina er to representanter fra medarbeidere NLM står sammen med i misjonsarbeidet i Indonesia. De foralte om mangfoldet i dette arbeidet. Det er utviklingsprosjekter innen helse, jodbruk og utdannelse. Selv arbeider de med utgivelse av søndagsskolelitteratur for både barn og søndagsskolelærere. På Nord-Sumatra går mellom 2-3 millioner barn  på søndagsskole. Behovet for kurs og hjelpemateriell er stort. Mottoet for arbeidet er Barna for Kristus.

 

På møtet talte Olav Vestbøstad over teksten om Jesus som fikk medynk med folket da han så hvor forkomne de var, lik får uten hyrde. Jesu indre "vrir seg i smerte" (medynk) ved dette synet. Derfor ber han sine disipler  be Gud om å drive ut arbeidere slik at folket kan få Jesus som sin hyrde.

 

Noen av barna som var på møtet ville gjerne delta som forsangere sammen med sine mødre. Fint når de melder seg til tjeneste fra de er små.

 

Tekst og foto: Johannes Selstø

 

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen