Bibel-kurs for innvandrere

Etter et år med «Bli-kjent»-treff for innvandrere, har det kommet ønsker fra noen av dem om å bli mer kjent med Bibelen og kristen tro. Nå planlegges det oppstart av et bibelkurs over åtte kvelder - annenhver torsdag kl 1900

En oppstart av et slikt kurs vil være avhengig av hvor mange som ønsker å delta. Hittil har vi fått noen påmeldinger og andre har uttalt at de kan tenke seg å delta. Dette er lovende signaler som er svar på den bønn for dette arbeidet som flere i forsamlingen trofast har lagt fram for Vår Herre. Fortsett å be om at flere melder seg på slik at vi kan starte den første av 8 kurskvelder den 16. oktober. Kursene er planlagt annenhver torsdag like etter «Bli-kjent»-treffene.

 

Temaene som er satt opp er følgende:

 

  1. Hvem er Gud?
  2. Hvem er jeg?
  3. Hvem er Jesus?
  4. Frelse – hva er det?
  5. Frelst av nåde – ved tro.
  6. Hvem er Den Hellige ånd?
  7. Bibelen – Guds Ord.
  8. Det kristne livet.

 

Opplegget er laget av vår tidligere bysekretær, Gunnar Elstad, og er brukt av andre forsamlinger i vår organisasjon. Vår egen forsamlingsleder, Johannes Selstø, vil stå for undervisningen.

 

Noen av våre innvandrer-venner er fortsatt så svake i norsk at de kanskje foretrekker undervisningen på engelsk. Vi vil da forsøke å få til en ordning med oversettelse fra norsk til engelsk på disse kurskveldene. Vi håper at en eller flere i forsamlingen kan tenke seg å ta på seg/dele på den oppgaven.

 

Vi trenger fortsatt forbedere for dette arbeidet. Vi trenger at dere ber Gud gi oss evne og klokskap til å formidle det glade budskapet om Jesus som verdens frelser og den eneste veien til frelse og et evig liv for alle mennesker. Hjelp oss til å behandle disse flotte menneskene, våre innvandrer-venner med respekt – selv om de i utgangspunktet har en annen tro enn oss. Selvsagt ønsker vi også bønn om at tilstrekkelig mange melder seg på slik at kurset kan starte. Påmeldingsfrist er 2. oktober og oppstart altså den 16. oktober.

 

Svein Hyldmo

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen