"Bli kjent" - treffene - et viktig møtepunkt

Mye gledelig har skjedd på disse snart to årene. Det har vært god oppslutning om disse treffene. Stort sett har vi vært 20 – 30 personer til stede, noen ganger over 30. Noen er kristne, mens andre har annen religiøs tilknytning. Noen kommer fra Øst-Europa. Andre kommer fra ulike afrikanske land, mens andre igjen kommer fra land i Midt-Østen.

Vi har snart arrangert disse treffene for innvandrere og asylsøkere i to år og vi som så langt har stått for dem satt forleden kveld sammen for å evaluere det som har vært – og snakket sammen om veien videre. Skal vi fortsette? Hva gjør vi med «Bli kjent»-treffene? Hva med det grunnleggende bibelkurset? Skal vi starte på nytt fra høsten? Hva med en videreføring for dem som allerede har gjennomgått første kurset? Hva kan vi som forsamling gjøre for at de som nå ønsker å bli døpt hos oss og de som ønsker å skrive seg som medlemmer hos oss skal bli integrert som en naturlig del av fellesskapet vårt? Er vi beredt til å ta imot dem? Er vi klare for å innlemme dem i storfellesskapet og i våre mindre og tettere fellesskap?

 

Dette har vært spennende samlinger av flotte mennesker, men med ulik kulturell bakgrunn. En har allerede blitt døpt og flere ønsker å døpe seg hos oss. Flere ønsket dessuten å skrive seg som medlemmer hos oss. Dette er en rikdom som vi ikke helt fatter rekkevidden av. Vi er i ferd med å bli en flerkulturell forsamling! Er vi i Betania klare for det?

 

Dette og mange andre spørsmål var vi innom i samtalen rundt denne fantastisk rike tjenesten. De som etter hvert har kommet til våre ordinære møter, har stort sett kommet via norskkursene på KIA. Der har de blitt invitert til «Bli-kjent»-treffene. På disse treffene ble de utover høsten i fjor så invitert til bibelkurset og til de ordinære møtene hos oss. Som vi har skrevet om tidligere, har vi på disse treffene alltid en post som vi har kalt: «Hva vi kristne tror på». Da har det stort sett vært forsamlingsleder Johannes Selstø som har hatt den delen. Vi som har stått i denne tjenesten er enige om at «Bli kjent»-treffene er det første viktige møtepunktet mellom den enkelte innvandrer/asylsøker og oss som forsamling. Det neste viktige møtepunktet er når de kommer til våre ordinære møter. Møter de da bare oss som de har møtt før, eller møter de også andre i storfellesskapet? Dette gjelder for øvrig alle som kommer nye til vår forsamling – uansett etnisk bakgrunn. Hvordan tar vi imot disse nye? Føler de seg velkommen og etter hvert inkludert – eller blir de bare en gruppe for seg selv uten å oppleve vennskap og kristent fellesskap med oss i forsamlingen. Dersom det er dette de opplever vil de nok etter hvert forsvinne. Kanskje kan du tenke deg å starte en 50/50-gruppe der halvparten er innvandrere og halvparten allerede tilhører Betania. Tar vi denne utfordringen?

 

Vi som har lært noen av dem å kjenne kan anbefale en nærmere kontakt. De er flotte mennesker som ønsker å skape seg en framtid her i Norge. Noen av dem har fått innvilget midlertidig opphold. Andre har fått avslag – både ett og flere – og sliter med usikkerhet om framtiden og redsel for retur til en meget usikker – og trolig meget farlig – mottagelse i eget hjemland. De trenger vår omsorg, at vi bryr oss og viser kristen nestekjærlighet i praksis. Det lille som vi kan bidra med i den sammenheng vil gi mye glede tilbake.

 

Vårt ønske som har stelt med dette siden starten har hele tiden vært ut fra et ønske om at dette skulle være en del av vår ordinære virksomhet i Betania. Ikke noe på siden av virksomheten i misjonsforsamlingen. Derfor har det vært viktig at vår forsamlingsleder skulle være en del av dette arbeidet. At Johannes har vært med hele veien, både på «Bli kjent»-treffene og med undervisningen på bibelkurset har vært en nødvendighet, en berikelse – og en glede. Johannes i «fri utfoldelse» har vært virkelig inspirerende og nødvendig ut fra at mange som har deltatt har hatt begrensede norsk-kunnskaper.

Vi som har holdt på ønsker å fortsette arbeidet med «Bli kjent», men har et sterkt ønske om at flere blir med oss. Jo flere fra forsamlingen som blir med oss på disse treffene, jo lettere blir det å få våre utenlandske venner inn i storfellesskapet og de mindre fellesskapene. Dersom du skulle være interessert kan du melde deg til Johannes eller Svein. Velkommen til en rik og meningsfull tjeneste.

 

Svein Hyldmo

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen