Bønnevandring

Forbedergruppen hadde på søndagsmøtet 17. mars lagt til rette for bønnevandring - påskevandring. Gjennom åtte bønnestasjoner ble vi minnet om påskens hendelser. Det er godt å få påskens budskap gitt ved å høre, se og spise.

Første bønnestasjonen var palmesøndag med Jesu inntog i Jerusalem. Folket priste Jesus for hans velgjerning. Hvilke velgjerninger takker vi Herren for?

Andre bønnestasjon var da Jesus vasket disiplenes føtter. Han vasker også våre liv.

Tredje bønnestasjon var nattverden der Jesu legeme og Jesu blod ble gitt gjennom brød og vin

På fjerde bønnestasjon ble vi minnet om Jesu bønnekamp i Getsemane. Her var også bønnekassen plassert slik at vi kunne legge våre bønnebegjør i den. Det ble bedt for disse etter bønnevandringen. Forbedergruppen på fire personer tok med seg bønnelappene og minner Herren om dem kommende uke.

Ved "bålet" på femte bønnestasjon ble vi minnet om Peters løgn og svik.

Godt da å stanse ved den sjette bønnestasjonen: korset. Her var det l steiner en kunne ta opp og legge ved korset. Et symbol på at ved Jesu kors får vi legge fra oss byrden som tynger oss.

Ved den syvende bønnestasjonen møter vi et bilde av den oppstandne Jesus. Han møter sine og ber dem gå ut i all verden og gjøre alle flokeslag til hans disipler.

På den åttende bønnestasjonen ble vi minnet om misjonsarbeidet i Etiopia.

Under bønnevandringen nyttet flere seg av muligheten til forbønn.

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen