Dette har livet lært meg

Dette var satt opp som tema for høstsemesterets temakveld i Betania i Trondheim en torsdagskveld i begynnelsen av november. Et stort tema for en kort kveldsstund, men to av kveldens gjester, Svanhild og Bjørn Enstad, tok utfordringen på strak arm og trakk fram opplevelser, erfaringer og tøffe læreprosesser fra eget liv og i møter med andre mennesker. Gjester var også sanggruppa Sanctus fra Stjørdal som delte med oss sanger som både hadde et godt innhold og var vakre å lytte til.

Dette temaet er egentlig så stort at vi kunne brukt flere kvelder for å drøfte de mange aspektene ved levd liv – både menneskelig og åndelig sett. Kvelden ble lagt opp slik at Svanhild og Bjørn Enstadførst presenterte to sider hver av temaet.

 

Selv om vi blir eldre og ytre sett endrer oss, har vi likevel med oss opplevelser og erfaringer fra tidligere i livet. Traumatiske ting fra barndommen kan være årsak til psykiske og fysiske problemer for resten av livet. For oss medmennesker er det viktig at vi bryr oss, tar tid til å lytte og være der for dem som trenger oss.

 

Vi fikk også høre om den strenge Gud på bedehuset i heimbygda som nesten bare var streng og som skapte kamp og frykt i barne- og ungdomssinn – kanskje langt inn i voksen alder. Den kjærlige Gud som elsket oss så høyt at Han sendte sin eneste sønn for å frelse fortapte syndere, var sjelden å høre i forkynnelsen i innlederens barndoms bedehus. Dette skapte mye uro i mange år.

 

At Gud er mektig til å vise seg også i vår tid gjennom tegn og under, var opplevelser som hadde endre synet både på Vår Herre, en selv og ens nærmeste. Han ser hva vi trenger – bedre enn vi gjør selv. Han handler ikke på kommando, men når han ser det er behov og at det tjener oss.

 

Et spørsmål som også ble berørt var: Hvorfor lar Gud oss lide? Dette med bakteppe av alt det onde som skjer rundt oss – og kanskje også med oss selv og/eller våre nærmeste. Hvordan skal vi da kunne bevare troen på den kjærlige Gud som elsker oss over alt i verden. Vi må nok erkjenne at både det som skjer med og rundt oss og den kjærlighet vi får love til å tro på ofte går langt ut over det vi kan fatte.

 

Etter de innledende innleggene deltok ekteparet Enstad i en panelsamtale under ledelse av Svein Hyldmo. Der ble det samtalt om det som var berørt i innledningen og gitt et utdypende bilde av det som var presentert.

 

Temakvelden ble avsluttet med kveldsmat og samtale rundt bordene om det vi hadde hørt. Tilbakemeldingene gikk på at dette var et tema som kunne behandles ved flere anledninger senere – med andre innfallsvinkler. En fin kveld med ca. 60 frammøtte.

  • Ansvarlig for sidenJohannes Selstø
  • Opprettet
  • Oppdatert15. november 2011 - kl. 21:29
Til toppen