Festdag

Søndag 15. desember ble en 25 år gammel innvandrer døpt i Betania. En historisk begivenhet i forsamlingen. En gledesstund og høytidstund. På ettermiddagen var forsamlingen igjen samlet til Vi synger julen inn. Det ble en lovsangsstund

Det er alltid høytid når et menneske gjennom dåpen får ta i mot Guds usynlige nåde. Denne dagen ble en innvandrerungdom fra Østen døpt. I sitt vitnesbyrd fortalte han hvordan ordene fra Jesus på korset: Far- forlat dem, for de vet ikke hva de gjør, hadde berørt ham. Tilgivelse fra Gud for Jesu skyld er nå blitt det nye fundamentet i livet.

Julesang 

Forsamlingskoret Cantaremos hadde også dette året ansvaret for "Vi synger julen inn". De hadde fått med seg en jentegruppe i forsamlingen og koret Adorate fra Inderøy som musikalske aktører. Forsamlingen, som denne ettermiddagen fylte både storsal og lillesal, deltok i de kjente og kjære julesangene.

 

Bilder:

Cantaremos - forsamlingskor i Betania

Adorate - kor fra Inderøy

Jentegruppe - sangere i Betania

 

 

 

Tekst: Johannes Selstø

Foto: Kjell Ovar ødegård  

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen