Flott resultat

Vårbasaren innbrakte netto kr 59,875. Det er en stigning på 10 prosent fra fjorårets basar.

Det manglet ikke på flotte gevinster på både åresalg og aftenlotteriet. Fruktkurver, kransekaker, hotellopphold for to ved Stokkund Hotell, bilvask i forskjellige prisklasser, kjøkkenredskap var noen av de nærmere 200 gevinstene som ble loddet ut. Mange forretninger og bensinsstasjoner i byen hadde bidratt med gaver. Foreninger i forsamlingen hadde også bidratt med pengegaver.

MISJON

Ungdommer fra Betania Ung fortalte fra sin tur til Etiopia i påsken. De var tydelig berørt av det de hadde opplevd av nød og behov for hjelp. Gjennom andakten ble det også lagt innover oss at Gud vil misjon.

SANG

Husfedrene fra Melhus formidlet sin sang sannheten om at vi er vandringsmenn. Målet Gud har satt for oss er himmelen. Vi må velge om vi vil la dette være vårt mål.

SOSIALT

Salg av pizzasnurrer m/salat, kaker og kaffe var med å skape en god ramme rundt det fellesskapet. 

 

En flott basarkveld som vi takker både Gud og mennesker for.

Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen