Flott resultat

Vårbasaren innbrakte netto kr 59,875. Det er en stigning på 10 prosent fra fjorårets basar.

Det manglet ikke på flotte gevinster på både åresalg og aftenlotteriet. Fruktkurver, kransekaker, hotellopphold for to ved Stokkund Hotell, bilvask i forskjellige prisklasser, kjøkkenredskap var noen av de nærmere 200 gevinstene som ble loddet ut. Mange forretninger og bensinsstasjoner i byen hadde bidratt med gaver. Foreninger i forsamlingen hadde også bidratt med pengegaver.

MISJON

Ungdommer fra Betania Ung fortalte fra sin tur til Etiopia i påsken. De var tydelig berørt av det de hadde opplevd av nød og behov for hjelp. Gjennom andakten ble det også lagt innover oss at Gud vil misjon.

SANG

Husfedrene fra Melhus formidlet sin sang sannheten om at vi er vandringsmenn. Målet Gud har satt for oss er himmelen. Vi må velge om vi vil la dette være vårt mål.

SOSIALT

Salg av pizzasnurrer m/salat, kaker og kaffe var med å skape en god ramme rundt det fellesskapet. 

 

En flott basarkveld som vi takker både Gud og mennesker for.

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen