Flott resultat

Vårbasaren innbrakte netto kr 59,875. Det er en stigning på 10 prosent fra fjorårets basar.

Det manglet ikke på flotte gevinster på både åresalg og aftenlotteriet. Fruktkurver, kransekaker, hotellopphold for to ved Stokkund Hotell, bilvask i forskjellige prisklasser, kjøkkenredskap var noen av de nærmere 200 gevinstene som ble loddet ut. Mange forretninger og bensinsstasjoner i byen hadde bidratt med gaver. Foreninger i forsamlingen hadde også bidratt med pengegaver.

MISJON

Ungdommer fra Betania Ung fortalte fra sin tur til Etiopia i påsken. De var tydelig berørt av det de hadde opplevd av nød og behov for hjelp. Gjennom andakten ble det også lagt innover oss at Gud vil misjon.

SANG

Husfedrene fra Melhus formidlet sin sang sannheten om at vi er vandringsmenn. Målet Gud har satt for oss er himmelen. Vi må velge om vi vil la dette være vårt mål.

SOSIALT

Salg av pizzasnurrer m/salat, kaker og kaffe var med å skape en god ramme rundt det fellesskapet. 

 

En flott basarkveld som vi takker både Gud og mennesker for.

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen