Forbedere

Forbønn er en viktig del av av søndagsmøtene i Betania. Tre kvinner har denne tjenesten som sitt spesielle ansvarsområde. De samles tre - fire ganger i løpet av året for å samtale om tjenesten, fordele arbeidsoppgavene og be sammen.

Etter hvert søndagsmøte inviteres forsamlingen til forbønn. Da har enten Edit Hodne, Liv Nordtug eller Klara Selstø funnet sin plass i bønnekroken for å be med dem som ønsker forbønn. Bønnebegjærene kan handle om personlige forhold i eget liv. Det kan blant annet være en smertelig familiesituasjon. Sykdom kan være tungt å forsone seg med. Kan også være et enkelt ønske om forbønn for kommende uke. Forbederne lytter. Så bærer de bønneemnet frem for Gud.

 

Forbønnstjenesten innebærer at de tar med seg bønneemnet i sin personlige bønnestund den kommende uken. 

 

- Vi opplever denne tjenesten som svært rik, forteller Edit Hodne - leder for forbedergruppen. Vi som er forbedere har selv opplevd hva det betyr å bli bedt for. Denne rikdommen vil vi gjøre tilgjengelig for andre.

 

- Er det mange som ber om forbønn?

 

- Vi opplever at både unge og eldre kommer til forbønn. Menn og kvinner. Det varierer fra møte til møte hvor mange som søker forbønn. Noen ganger det være en - to - tre som kommer. Andre ganger er det ingen som ber om forbønn.

Vi har også en bønnekasse der de kan skrive siott bønnebegjær. Dette bønnemnet tar vi med under forbønnsstunden på selve møtet. Sammen med møteleder har vi en egen forbønnsavdeling, der vi tar med både personlige bønnegjær og bønneemner vi har satt opp for denne søndagen.

 

- Akkurat nå er vi bare kvinner i forbedergruppen. Har hatt med en mann i flere år. Det er både berikende og nødvendig. Viktig at begge kjønn er representert. Nå arbeider vi med å rekruttere nye forbedere.

 

På siste planleggingsmøtet før sommeren var gruppen samlet på hytta til en av forbederne. Grilling, god mat, kaffe og kake. Det sosiale er en viktig del av fellesskapet i forbedergruppen. De samles som regel i heimene til hverandre og har et godt måltid sammen før samtalen om forbedertjenesten starter. Forsamlingsleder er med på alle disse samlingene. Det er en viktig del at strategien i forsamlingen at det er nære bånd mellom ledelse og de enkelte aktiviteter.  

Til toppen