Generasjoner - særpreg og utfordringer

Dette blir hovedtema på medlemsmøte 6. november kl 1900. Regionleder Olav Vestbøstad innleder til samtale

Betania Misjonsforsamling er en 4-generasjonsforsamling. Vi opplever dette som en berikelse. Vi utfyller hverandre og er avhengig av hverandre. Samtidig er det ikke selvsagt at en forstår hverandre på tvers aav generasjonene. Vi preges alle av oppvekst og miljø og den generasjon vi tilhører. Mange av oss trenger hjelp til å forstå både vår egen generasjon og de andre generasjonene. På medlemsmøtet vil Olav Vestbøstad gi oss en kort innføring i det som særpreger de ulike generasjoner og hvilke utfordringer en møter når generasjonene skal fungere godt sammen.

Rapporter

Kasserer vil presentere regnskapsrapport pr 31. september. Det vil også bli orientert om status i oppussingen av Betania det siste året.

Som vanlig blir det servert mat.

 

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen