Generasjoner - særpreg og utfordringer

Dette blir hovedtema på medlemsmøte 6. november kl 1900. Regionleder Olav Vestbøstad innleder til samtale

Betania Misjonsforsamling er en 4-generasjonsforsamling. Vi opplever dette som en berikelse. Vi utfyller hverandre og er avhengig av hverandre. Samtidig er det ikke selvsagt at en forstår hverandre på tvers aav generasjonene. Vi preges alle av oppvekst og miljø og den generasjon vi tilhører. Mange av oss trenger hjelp til å forstå både vår egen generasjon og de andre generasjonene. På medlemsmøtet vil Olav Vestbøstad gi oss en kort innføring i det som særpreger de ulike generasjoner og hvilke utfordringer en møter når generasjonene skal fungere godt sammen.

Rapporter

Kasserer vil presentere regnskapsrapport pr 31. september. Det vil også bli orientert om status i oppussingen av Betania det siste året.

Som vanlig blir det servert mat.

 

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen