Glede og takknemlighet

Glede og takknemlighet preget nasjonalfesten i Betania. Regionleder Olav Vestbøstad minnet om at vi ikke må glemme Herrens velgjerninger mot oss. Velstand kan lett føre oss bort fra Gud, som er den store velgjøreren.

17. maifesten i Betania har ikke gått av mote. Den samler alle generasjoner. I år måtte en sette inn ekstra bord og stoler. Med nydelige bilder fra norsk natur ledsaget av kjente sanger om landet vårt, ble vi fra festens begynnelse minnet om hva vi har å takke for. Takken ble gjennomgangstonen på nasjonalfesten. Solrun Karlsen leste fortellingen om han som bodde i Knurregaten og var aldri fornøyd. Men - så fikk han flytte til Takkegaten, og da fikk livet en helt ny grunntone.

Frøydis og Olav Vestbøstad deltok med sang. I talen pekte Olav Vestbøstad på hvor rikt Gud har velsignet oss. Både materielt og åndelig. Han avsluttet med å lese fra 5 Mos 8,12-14: Når du kan ete og blir mett og bygger gode hus og bor i dem, og ditt storfe og ditt småfe økes, og ditt sølv og ditt gull økes, og all din eiendom økes, vokt deg at du da ikke opphøyer deg i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, trellehuset.

Knut Ståle Nygård, som ledet festen, engasjerte hele forsamlingen i leken med å finne ting. Festkomiteen hadde pyntet så vakkert og stelt i stand mye god mat. Bildene taler for seg.

Tekst: Johannes Selstø

Foto: Kjell Ivar Ødegård

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen