Gledelige regnskapstall

Etter tredje kvartal viser regnskapet for Betania Misjonsforsamling et overskudd på kr 720 539,-. Dette er kr 156 988,- bedre enn budsjettert.

Gaveinntektene har økt med kr 45 734 i forhold til samme tid i fjor. Det er etter tredje kvartal samlet inn kr 921 441,-. Ca 60 % av disse midlene kommer fra misjonsforeningene. Budsjettmålet i gaveinntekter for 2013 er kr 1 203 000,-.

Driftskostnadene ligger kr 77 000 under budsjett.

Julebasar

Regnskapstallene for julebasaren er ikke klare enda. Alle loddene på hovedlotteriet ble utsolgt. Det gir en bruttoinntekt på kr 60 000,-. Foreløbige tall fra de øvrige lotteri, salg av julebakst og inntekter fra kafeteria viser en fin stigning fra fjorårets julebasar.

 

 

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen