Historisk dåpsdag

Søndag 26. mai ble en merkedag i Betania. Da ble søstrene Elisabeth og Nathalia døpt i nærvær av sin nærmeste familie og hele Betania- forsamlingen. De er født og oppvokst i Afrika. Så langt vi vet, har det aldri før skjedd at noen fra dette kontinentet er blitt døpt hos oss her i Trondheim.

 

 

Mange var samlet i Betania for å oppleve denne sjeldne anledningen. Det var vakkert og gripende å oppleve at noen ble døpt i Norge fra et kontinent der vår egen organisasjon har drevet misjon gjennom mange ti-år. Dette viser med all mulig tydelighet at misjonsmarkene også er flyttet hit til vårt eget land. Det minner oss dessuten om at vårt eget folk trenger evangeliet – den gamle nyheten om at det finnes en Frelser som døde for alle og at alle som tar imot Ham ikke skal gå fortapt, men arve evig liv.

 

I forbindelse med dåpssermonien leste begge søstrene fra Bibelen. Etterpå sang de vakkert for oss med tonefølge av Frøydis Vestbøstad. De er flotte representanter for våre nye landsmenn. Pappa Amour kom hit til Norge først etter å ha flyktet fra Kongo Brazzaville via Gabon. Resten av familien kom flyttende etter så snart de fikk godkjent familiegjenforening. Vi er glade og takknemlige for å ha foreldrene Aline og Amour og resten av familien som en del av vår forsamling. Minstebror Amour jr. ble døpt i Betania i fjor og det er en oppgave både for faddere og resten av forsamling å ta vare på denne familien og innlemme dem i våre bønner.

 

Denne søndagen var det også en markering av at Spiren Barnehage feiret 40 år. Den første styreren, Else Marie Ledal talte og vi fikk en hilsen fra den nåværende lederen av barnehagen, Tove Aune Eskelund. Etterpå var det fest hvor både de som ble døpt og Spiren ble feiret.

Markeringen av Spiren Barnehages 40 årsjubileum hadde startet allerede dagen før med fest på barnehagen oppe på Risvollan. Mange fra forsamlingen hadde også møtt opp der for å delta i markeringen sammen med barna, foreldrene og de ansatte. Rapportene tyder på at dette også hadde vært en flott og verdig markering. Da Betania Fellesforening, som misjonsforsamlingen den gang het, startet altså der opp for 40 år siden med Else Marie Ledal som den første styreren. Flott at vi da kunne høre henne i Betania igjen både tale Guds Ord, fortelle fra den første tiden på Spiren og komme med noen glimt fra Japan, hvor hun hadde vært misjonær gjennom flere år. Kjekt å ha deg tilbake, Else Marie. Den nåværende styreren, Tove Aune Eskelund, fortalte fra dagens arbeid blant ungene i barnehagen. Etter 40 års virke på Risvollan, kan vi trygt si at, som Else Marie uttrykte det; «Spiren Barnehage er bygget på fjell».

 

På dette festmøtet fikk vi dessuten høre vakker sang av Anders Solem til flott klaverakkompagnement av Jacob Hauge og vi avsluttet som seg hør og bør med kaker og kaffe. Dette ble fra begynnelse til slutt en flott markering under ledelse av Jorunn Hjørdis Bakeng.

 

Tekst og foto: Svein Hyldmo

 

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen