Høytid

Det er høytid når foreldre bærer sine barn til Jesus for at han skal innlemme dem i sitt rike. På møtet 4. søndag i advent ble to barn døpt i den treenige Guds navn. Forsamlingen deltok i forbønn for syv barn i Betania som ble født eller døpt siste året.

Storfamiliemøtet denne søndagen ble en høytidsstund. Gjennom dåpen ble vi minnet om hvor ufortjent vi mottar frelsen i Jesus. De to barna som ble døpt fikk gjennom Ordet og vannet del i det evige liv - helt gratis. 

Det ble vi også minnet om i andakten som Ivar Sjaastad hadde. Fortellingen i Luk 15 om faren som tok i mot sønnen sin med åpne armer etter å ha levd et utsvevende liv, viser hvor nådig Gud er mot alle som kommer til ham med hele sitt liv.

 

Julehøgtiden minner oss om Jesus som kom for å frelse det som var fortapt. Vi gleder oss over dette budskapet.  

 

Styret vil ønske alle en velsignet julehøytid og et godt nyttår. Vi håper at både du som har din tilhørighet i Betania, eller kommer som gjest, eller bare følger med på det som skjer i forsamlingen gjennom hjemmesiden, får kjenne gleden over Frelseren som ble født.

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen