Høytid

Det er høytid når foreldre bærer sine barn til Jesus for at han skal innlemme dem i sitt rike. På møtet 4. søndag i advent ble to barn døpt i den treenige Guds navn. Forsamlingen deltok i forbønn for syv barn i Betania som ble født eller døpt siste året.

Storfamiliemøtet denne søndagen ble en høytidsstund. Gjennom dåpen ble vi minnet om hvor ufortjent vi mottar frelsen i Jesus. De to barna som ble døpt fikk gjennom Ordet og vannet del i det evige liv - helt gratis. 

Det ble vi også minnet om i andakten som Ivar Sjaastad hadde. Fortellingen i Luk 15 om faren som tok i mot sønnen sin med åpne armer etter å ha levd et utsvevende liv, viser hvor nådig Gud er mot alle som kommer til ham med hele sitt liv.

 

Julehøgtiden minner oss om Jesus som kom for å frelse det som var fortapt. Vi gleder oss over dette budskapet.  

 

Styret vil ønske alle en velsignet julehøytid og et godt nyttår. Vi håper at både du som har din tilhørighet i Betania, eller kommer som gjest, eller bare følger med på det som skjer i forsamlingen gjennom hjemmesiden, får kjenne gleden over Frelseren som ble født.

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen