Innkalling til årsmøte

Torsdag 5. mars kl 1900 er det årsmøte i Betania Misjonsforsamling. Foruten årsmelding, regnskap og valg, er det satt av god tid til samtale om arbeidet

To kvinner og tre menn stiller til valg på styre. Bjørn Kero, Anders S Nordli, Liv Nordtug, Knut Ståle Nygård, Grete Snildalsli. Fra før sitter Arne Kløve og Ingebrigt Meisingset.

Styrekandidatene forteller følgende om sine tanker vedrørende virksomheten.

Björn Kero

Alder: 28 år
Yrke: Student

Jeg er opptatt av at forkynnelsen skal være god, da den er kjernen i virksomheten vår. Hvis forkynnelsen ikke er god, så vil resten av virksomheten lide. Jeg ønsker at alle i forsamlingen skal ha det bra, både store og små. Jeg håper medlemmene kan være seg selv og får anledning til å bruke sine nådegaver.

 

Anders Samuel Nordli

Alder: 27

Yrke: Stipendiat matematikk

Jeg ønsker at Betania kan være et sted hele forsamlinga kan samles om Guds Ord. Det betyr at forkynnelsen må tilpasses aldersgrupper sånn som i Søndagsskole, ungdomsmøter og søndagsmøter, men at vi må huske på at vi likevel utgjør en forsamling.

 

 

Liv Melland Nordtug

Alder: 60

Yrke: Jordmor/avdelingsleder

Jeg ønsker at alle skal ha det bra i Betania og at flere må bli glad i Jesus. Hvis jeg skal fokusere på en ting, så må det bli bønn. At vi i fellesskapet i små og store grupper gjør oss nytte av privilegiet Gud har gitt oss: Å frimodig og med full rett vende oss til Gud i bønn for oss selv og andre. Misjon er også viktig.

 

 

Knut Ståle Nygård

Alder: 46

Yrke: Lærer

Jeg ønsker at Betania skal være en åpen og inkluderende forsamling der Guds ord står i sentrum av arbeidet. Forsamlingen må ha et tilbud til aldersgrupper, og det er viktig at medlemmene får brukt sine nådegaver og talenter i forsamlingen. Gjennom veiledningsgruppen for misjonsfellesskap ønsker jeg å bidra til en revitalisering av arbeidet i Betania.

 

 

Grete Snildalsli

Alder: 52

Yrke: Drosjesjåfør

Jeg har et ønske om en forsamling der alle (aldre) blir sett og tatt vare på.

 

 

 

Last ned innkallingen i pdf-format

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen