Innkalling til årsmøte

Torsdag 5. mars kl 1900 er det årsmøte i Betania Misjonsforsamling. Foruten årsmelding, regnskap og valg, er det satt av god tid til samtale om arbeidet

To kvinner og tre menn stiller til valg på styre. Bjørn Kero, Anders S Nordli, Liv Nordtug, Knut Ståle Nygård, Grete Snildalsli. Fra før sitter Arne Kløve og Ingebrigt Meisingset.

Styrekandidatene forteller følgende om sine tanker vedrørende virksomheten.

Björn Kero

Alder: 28 år
Yrke: Student

Jeg er opptatt av at forkynnelsen skal være god, da den er kjernen i virksomheten vår. Hvis forkynnelsen ikke er god, så vil resten av virksomheten lide. Jeg ønsker at alle i forsamlingen skal ha det bra, både store og små. Jeg håper medlemmene kan være seg selv og får anledning til å bruke sine nådegaver.

 

Anders Samuel Nordli

Alder: 27

Yrke: Stipendiat matematikk

Jeg ønsker at Betania kan være et sted hele forsamlinga kan samles om Guds Ord. Det betyr at forkynnelsen må tilpasses aldersgrupper sånn som i Søndagsskole, ungdomsmøter og søndagsmøter, men at vi må huske på at vi likevel utgjør en forsamling.

 

 

Liv Melland Nordtug

Alder: 60

Yrke: Jordmor/avdelingsleder

Jeg ønsker at alle skal ha det bra i Betania og at flere må bli glad i Jesus. Hvis jeg skal fokusere på en ting, så må det bli bønn. At vi i fellesskapet i små og store grupper gjør oss nytte av privilegiet Gud har gitt oss: Å frimodig og med full rett vende oss til Gud i bønn for oss selv og andre. Misjon er også viktig.

 

 

Knut Ståle Nygård

Alder: 46

Yrke: Lærer

Jeg ønsker at Betania skal være en åpen og inkluderende forsamling der Guds ord står i sentrum av arbeidet. Forsamlingen må ha et tilbud til aldersgrupper, og det er viktig at medlemmene får brukt sine nådegaver og talenter i forsamlingen. Gjennom veiledningsgruppen for misjonsfellesskap ønsker jeg å bidra til en revitalisering av arbeidet i Betania.

 

 

Grete Snildalsli

Alder: 52

Yrke: Drosjesjåfør

Jeg har et ønske om en forsamling der alle (aldre) blir sett og tatt vare på.

 

 

 

Last ned innkallingen i pdf-format

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen