Innvandrere på bibelkurs i Betania

Torsdag 30.oktober var ti innvandrere fra sju forskjellige land samlet til bibelkurs i kjellerstue i Betania. Dette var den andre kurskvelden av i alt åtte. Den første kvelden var temaet: «Hvem er Gud?». Denne andre kvelden ble det undervist i: «Hvem er jeg?» . Vår egen forsamlingsleder, Johannes Selstø, sto for undervisningen. Ut fra engasjement og spørsmål fra deltakerne, var dette noe som absolutt fanget interessen.

Etter at det den første kurskvelden bare var tre innvandrere som deltok, ble dette en opptur på mange måter. Undervisningen denne andre kvelden munnet ut i at vi som mennesker både er skapt i Guds bilde og…er syndere. Derfor trenger vi en Frelser. Dette gjelder oss alle. Vi er alle like mye verdt for Gud og like mye elsket av Ham – uavhengig av etnisitet, kjønn, hudfarge og religion.

 

Neste gang (13.11) vil: «Hvem er Jesus?» bli kveldens tema. Det er en naturlig følge av at vi er syndere og trenger en frelser. En som kan sone og dekke over all vår synd. De øvrige kveldene vil temaene være: «Frelse – hva er det?», «Frelst av nåde – ved tro», «Hvem er Den Hellige Ånd?», «Bibelen – Guds Ord?» og den siste kurskvelden vil temaet være: «Det kristne livet».

 

Disse kurskveldene holdes annenhver torsdag etter at vi først har avsluttet «Bli kjent»-treffene. Vi fra forsamlinga som er med på dette føler både ydmykhet og takknemlighet over det vi får lov til å være med på. Likevel trenger vi forbønn også for denne tjenesten. Flere av deltakerne er ukjente med kristendommen og hva den står for. Vi trenger å bli utrustet med visdom til å gi dem ord som forløser og forklarer det de finner er vanskelig. I tillegg til manglende kjennskap til hva vi kristne tror på har de også store mangler i det norske språk. Vi trenger din forbønn. Husk oss i dine bønner.

 

Tekst: Svein Hyldmo

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen