Inspirerende samtale om barne- og ungdomsarbeidet

- Det beste med GF var kanskje GF-ung dagen, dagen før GF. Var inspirerende å få delta i samtale rundt barne- og ungdomsarbeidet og hvilken retning vi skal jobbe i. Ble sagt mye viktig om hvilke oppgaver vi har, hvor utfordringene ligger og hvilke strategier vi ønsker å jobbe etter.

Kristoffer Stige (23), medlem i Betania Misjonsforsamling og kasserer i Ungdomsforeningen, opplevde NLMs generalforsamling på Lillehammer som et høydepunkt. Flere unge og eldre fra forsamlingen var blant de 3000 deltagerne.

Forhandlinger og møter

- Hvorfor reiste du til GF?    

   - GF er et stort høydepunkt vært tredje år. Treffer mange man ikke har sett siden forrige GF og blir kjent med nye. Men hovedsaken med GF har etterhvert som jeg har blitt eldre dreid mer over på forhandlingene. Det er viktig å få være med på å bestemme retninga som organisasjonen vår tar og å få høre innspill om hva andre tenker. Også godt å få ei uke med mange møter i løpet av en sommer der det ofte er liten møteaktivitet.

GF-ung dagen

- Hva har vært det beste med GF?

   - Er mye som har vært bra. Gode bibeltimer og en god debatt under forhandlingene. Men det beste var kanskje GF-ung dagen, dagen før GF. Var inspirerende å få delta i samtale rundt barne- og ungdomsarbeidet og hvilken retning vi skal jobbe i. Ble sagt mye viktig om hvilke oppgaver vi har, hvor utfordringene ligger og hvilke strategier vi ønsker å jobbe etter. Og så ble det vist et sterkt engasjement i samtalen etterpå som viser at det er et ønske om ei satsing på å nå barn og unge i Norge med evangeliet.

Barne- og ungdomsarbeid

Kristoffer er aktivt med i barne- og ungdomsarbeidet i forsamlingen. Han er søndagsskolelærer og sitter i  Ungdomsforeningens styre.

- Hva tar du med deg fra GF som du vil arbeide videre med gjennom styret i ungdomsforeningen?

   - Det må være strategien for barne- og ungdomsarbeidet som ble lagt fram. Det var et godt gjennomarbeida dokument som legger fram satsingspunkt som vi som en del av NLM bør jobbe med å følge. Det var oppsummert i punkta:

    • Ut i verden
    • Ut i Norge
    • Inn i fellesskapet
    • Inn i troen

Jeg tror vi har mulighet til å være med å jobbe på alle de fire områdene. Vi skal få være med å bidra med penger og forbønn for arbeidet ute, og vi skal få være med å vinne nye her heime. Men det er kanskje de to siste punkta som vi i ungdomsforeningen kan jobbe mest med. Hvordan skal vi få nye til å trives i fellesskapet vårt og hvordan få dem til å ta del i det? Det er vanskelig, men viktig. Det er også viktig å tenke gjennom hvordan vi skal være både som enkeltmennesker og som forsamling for å bidra til at nye kan komme til tro.

Misjonærinnvielse

Siste møtet på GF var misjonærinnvielse. Syv personer ble innviet til tjeneste i Peru, Bolivia, Mongolia og Indonesia. - Hva betyr det for deg å være med på misjonærinnvielse?

   - Misjonærinnvielser er godt å være med på. Det blir en veldig tydelig måte å vise at vi legger utsendingene over i Guds hender, og det gjør det lettere å huske på dem i forbønn. Tror vi kunne ha hatt liknende innvielser også for andre oppgaver.

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen