Julemøte og nyttårsfest

Første juledag kl 12 er det høytidsmøte i Betania og 3. januar kl 1700 inviteres det til jul- og nyttårsfest. Samlinger med mye sang og takk til Gud som sendte sin Sønn for vår frelse.

På høytidsmøtet 1. juledag taler forsamlingsleder Johannes Selstø. Temaet er: Gud tar bolig iblant oss.

 

På jul- og nyttårsfesten 3. januar er gang rundt juletreet ett av innslagene. Ildrid Ljøkjell Kiplesund har andakt. Inger Verdal Hals leser dikt. Lek og konkurranse hører også med på en slik fest. Og de yngre får med seg en godtepose. God bevertning. Gave til misjonen.

 

Alle hjertelig velkommen!

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen