Julemøte og nyttårsfest

Første juledag kl 12 er det høytidsmøte i Betania og 3. januar kl 1700 inviteres det til jul- og nyttårsfest. Samlinger med mye sang og takk til Gud som sendte sin Sønn for vår frelse.

På høytidsmøtet 1. juledag taler forsamlingsleder Johannes Selstø. Temaet er: Gud tar bolig iblant oss.

 

På jul- og nyttårsfesten 3. januar er gang rundt juletreet ett av innslagene. Ildrid Ljøkjell Kiplesund har andakt. Inger Verdal Hals leser dikt. Lek og konkurranse hører også med på en slik fest. Og de yngre får med seg en godtepose. God bevertning. Gave til misjonen.

 

Alle hjertelig velkommen!

Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen