Julemøte og nyttårsfest

Første juledag kl 12 er det høytidsmøte i Betania og 3. januar kl 1700 inviteres det til jul- og nyttårsfest. Samlinger med mye sang og takk til Gud som sendte sin Sønn for vår frelse.

På høytidsmøtet 1. juledag taler forsamlingsleder Johannes Selstø. Temaet er: Gud tar bolig iblant oss.

 

På jul- og nyttårsfesten 3. januar er gang rundt juletreet ett av innslagene. Ildrid Ljøkjell Kiplesund har andakt. Inger Verdal Hals leser dikt. Lek og konkurranse hører også med på en slik fest. Og de yngre får med seg en godtepose. God bevertning. Gave til misjonen.

 

Alle hjertelig velkommen!

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen