KIA-middag

Onsdag 9. mai dekkes bordene igjen i Betania til gratis middag. I et flerkulturelt fellesskap serveres retter fra ulike nasjoner og kulturer. KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) i samarbeid med Betania Misjonsforsamling står som arrangør for samlingen.

Middagen serveres mellom kl 16 og 18. Da har kvinner og menn fra flere nasjoner arbeidet i flere timer for å legge til rette for et herlig måltid og et flott fellesskap. Gjennom måltidsfellesskap bygges relasjoner på tvers av kulturer og etnisk bakgrunn.

 

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen