KIA-middag

Onsdag 13. juni dekkes bordene igjen i Betania til gratis middag. I et flerkulturelt fellesskap serveres retter fra ulike nasjoner og kulturer. KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) i samarbeid med Betania Misjonsforsamling står som arrangør for samlingen.

Middagen serveres mellom kl 16 og 18. Da har kvinner og menn fra flere nasjoner arbeidet i flere timer for å legge til rette for et herlig måltid og et flott fellesskap. Gjennom måltidsfellesskap bygges relasjoner på tvers av kulturer og etnisk bakgrunn.

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen