KIA-middag

Onsdag 13. juni dekkes bordene igjen i Betania til gratis middag. I et flerkulturelt fellesskap serveres retter fra ulike nasjoner og kulturer. KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) i samarbeid med Betania Misjonsforsamling står som arrangør for samlingen.

Middagen serveres mellom kl 16 og 18. Da har kvinner og menn fra flere nasjoner arbeidet i flere timer for å legge til rette for et herlig måltid og et flott fellesskap. Gjennom måltidsfellesskap bygges relasjoner på tvers av kulturer og etnisk bakgrunn.

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen