KIA-middag

Onsdag 13. juni dekkes bordene igjen i Betania til gratis middag. I et flerkulturelt fellesskap serveres retter fra ulike nasjoner og kulturer. KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) i samarbeid med Betania Misjonsforsamling står som arrangør for samlingen.

Middagen serveres mellom kl 16 og 18. Da har kvinner og menn fra flere nasjoner arbeidet i flere timer for å legge til rette for et herlig måltid og et flott fellesskap. Gjennom måltidsfellesskap bygges relasjoner på tvers av kulturer og etnisk bakgrunn.

Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen