Konfirmasjon - en historisk dag i Betania

Søndag 11. mai blir stående som merkedag i Betania Misjonsforsamling sin historie. Elisabeth Niengo fra Kongo ble den første konfirmant som ble konfirmert i forsamlingen.

Det var duket til fest denne dagen. Salen var satt opp med småbord og fint pyntet. Foreldrene til Elisabeth hadde invitert hele forsamlingen til festmiddag og kaffe etter konfirmasjonen. Amour, far til Elisbaeth, uttrykte i sin hilsen til forsamlingen at det var i samsvar med deres kultur i Kongo å invitere "hele storfamilien" til fest. Han var også glad for at Elisabeth hadde valgt å følge Jesus.

 

Konfirmanten deltok med både skriftlesing og sang. Hun fortalte kort om hva de hadde hatt om i konfirmantundervisningen.  Knut Ole Østertun, en av konfirmantlærerne, fortalte at for ham hadde det vært viktig å gi ungdommene innføring i troens innhold, slik at de med frimodighet kan si: Jeg vet på hvem jeg tror. I sin tale vektla han betydning av å ta gode valg. Et slikt godt valg hadde Elisabeth tatt når hun følger Jesus.

 

Arne Kløve, leder i styret for Misjonsforsamlingen, og Knut Ole Østertun deltok i forbønnshandlingen, som ble ledet av forsamligsleder Johannes Selstø.

 

Konfirmanten fikk overrakt en bokgave fra forsamlingen: En overkommelig disippel.

 

Tekst: Johannes Selstø

Foto: Kjell Ivar Ødegård

 

 

Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen