Korset der Jesus gav sitt liv

Ordet om Jesu kors ble lest, sunget og spilt inn i våre hjerter på samlingen Påsken i ord og toner. Det ble en flott opplevelse som gav oss hjelpe til å løfte blikket på Ham som er påskens sentrum. Vi gikk takknemlig og beriket ut fra Betania denne søndag ettermiddag

Betel Brass og Harmonium under ledelse av Bjørn Aakre, bidro med de musikalske innslagene. Jeg fylles med takknemlighet til Gud for hvordan Han har utrustet oss mennesker med musikalske gaver til berikelse for hverandre og til ære for Ham. Koret Harmonium sang med varme og engasjement. Sentrale sanger om "Det blod som Jesus gav for meg", "Korset der Jesus gav sitt liv "Verdig er du" og "Jeg vet at han lever". Betel Brass akkompangerte, samtidig som de hadde noen flotte solostykker.

Inger Verdal Hals tok oss gjennom skriftlesing og dikt med i Jesu lidelseshistorie. Det er sterkt å sitte og lytte til det drama som utspant seg den siste uken før Jesus døde og stod opp igjen. Vi trenger å høre det - langsomt og tydelig, slik Inger formidlet det denne søndagen.

Johannes Selstø delte noen påsketanker ut fra ordet i Gal 6,14: Det være langt fra meg å rose meg, uten av Jesu Kristi kors.

 

Det har blitt en god tradisjon i Betania med Påsken i ord og toner. Samlingen gir god hjelp til innstille tanker og sinn på den høytid som ligger foran. Oppslutningen om arrangement viser at mange verdsetter samlingen.

Når det etter samlingen også serveres kaffe og kaker, virker dette styrkende på fellesskapet.  

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen