Medlemsmøte

Styret vil på medlemsmøtet 29. november orientere om en spørreundersøkelse styret ønsker gjennomføre i forsamlingen i løpet av vårsemesteret 2016. Målsettingen er å finne ut hvilke områder i virksomheten en bør sette ekstra fokus på for at det skal skje en sunn og naturlig vekst i forsamlingen

Spørreundersøkelsen er utarbeidet av Naturlig Menighetsutvikling (NaMu). Gjennom en vitenskapelig undersøkelse av 1000 menigheter i 32 land har en funnet at det er åtte kvaliteter en finner i menigheter som vokser en naturlig og sunn vekst. Det handler blant annet om nådegavebaserte tjenester, inspirerende gudstjenester, varmer relasjoner. livsnære smågrupper med mere.

Bibelen taler mye om vekst. Naturen og dens livslover viser også hvordan vekst skjer. Dette vil vi lære av og legge til rette for at Gud får forløse de vekstkrefter som Gud har lagt ned i sitt ord og sine etterfølgere.

30 mennesker som har sin tilhørighet i Betania, går regelmessig på søndagsmøtene, er med i tjenestegruppe og en bibelgruppe/forening vil bli spurt om å delta på undersøkelsen. 

 

Medlemsmøtet begynner kl 12.45 etter søndagsmøtet 29. november. Det blir servert pølser og brød mellom søndagsmøtet og medlemsmøtet. Barna får et eget opplegg under medlemsmøtet slik at foreldere kan delta på samlingen som varer til kl 14.15. Styret vil også gi en regnskapsrapport for de 10 første månedene i år.

 

Vel møtt til søndagsmøtet og medlermsmøtet 29. november!  

 

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen