Møte med den fremmede

Hvem er den fremmede? Hva skjer når liv møter liv, tro møter tro? Hvordan være en tilgjengelig kristen blant innvandrere? Dette er spørsmål som vil bli tatt opp på seminar i Betania lørdag 26. oktober.

Hanna Selstø Hatlehol og Oddvar Hatlehol besøker Betania Misjonsforsamling 26. og 27. oktober. De har i flere tiår arbeidet med formidling av kristen tro blant innvandrere. Gjennom seminar lørdag ettermiddag kl 16 og møter lørdag kveld og søndag formiddag vil de dele sine erfaringer fra dette arbeidet. Møte med den fremmede (innvandreren) er både spennende, berikende og utfordrende. Mange kjenner på frykt og vet ikke hvordan en skal møte den fremmede på en god måte. Vi trenger veiledning og hjelp fra mennesker som har  kunnskap og erfaring fra dette arbeidet.  

 

Seminar 

Lørdag kl 1600 - 1900 er det seminar. Gjennom undervisning og samtale vil følgende tema bli belyst:

  • Hvem er de fremmede?
  • Liv møter liv
  • Tro møter tro
  • En tilgjengelig kristen
  • Gud elsker de fremmede
  • Har Gud elsket oss slik, så skylder vi…

Det serveres pizza.

Påmelding:

Mail: joselsto@nlm.no; Tlf 474 67 257, eller direkte via web!

Pris: kr 100,-

 

Møter

Tema på møtet lørdag kl 1930 er: Dele liv og tro. Søndag kl 1100 er temaet: Jesu møte med den fremmede. Gjennom undervisning og glimt fra personlige møter med innvandrere vil ekteparet Hatlehol dele sin innsikt og erfaring med oss.  

 

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen