Møteuke - lidelse et faktum

Tema på møteuken 21. - 25. oktober er Job. Thor Fremmegård, rektor ved Fjellheim Bibelskole i Tromsø, tar oss med i Jobs lidelse og Guds svar.

Lidelse og smerte er en del av alle menneskers liv. Ingen slipper unna. Hvordan forholder vi oss til denne virkeligheten?

I Jobs bok møter vi en smertens mann. Vi møter venner som prøver å forstå og hjelpe den gudfryktige mannen Job. Vi leser om en hjelp som bare blir til  ekstra byrde for han som lir. I slutten av boken hører vi hvordan Gud møter Job og gir ham hjelp som forvandler Job sine tanker om lidelsen.

Thor Fremmegård vil gjennom denne møteuken peke på viktige sannheter om lidelsens realitet, hvordan Gud er nær i lidelsen og skaper håp.

Møtene begynner kl 1900 onsdag - fredag, kl 1930 lørdag og kl 1100 søndag. Det blir aneldning til spørsmål og samtale.   

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen