Møteuke - lidelse et faktum

Tema på møteuken 21. - 25. oktober er Job. Thor Fremmegård, rektor ved Fjellheim Bibelskole i Tromsø, tar oss med i Jobs lidelse og Guds svar.

Lidelse og smerte er en del av alle menneskers liv. Ingen slipper unna. Hvordan forholder vi oss til denne virkeligheten?

I Jobs bok møter vi en smertens mann. Vi møter venner som prøver å forstå og hjelpe den gudfryktige mannen Job. Vi leser om en hjelp som bare blir til  ekstra byrde for han som lir. I slutten av boken hører vi hvordan Gud møter Job og gir ham hjelp som forvandler Job sine tanker om lidelsen.

Thor Fremmegård vil gjennom denne møteuken peke på viktige sannheter om lidelsens realitet, hvordan Gud er nær i lidelsen og skaper håp.

Møtene begynner kl 1900 onsdag - fredag, kl 1930 lørdag og kl 1100 søndag. Det blir aneldning til spørsmål og samtale.   

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen