Nestekjærlighet i praksis

Dette står i fokus for temakvelden torsdag 31. januar. Innleder vil være leder for «22B», Arne Cristian Rokseth. 22B er et kontaktsenter for barn og unge som er i ferd med å falle utenfor sammenhenger som hjem, skole, arbeid og aktiv fritid. Senteret er en del av Salem Menighets arbeid blant unge.

Navnet på senteret, som startet i 2004, refererer seg til adressen i Prinsen gate der de holder til – ut mot gata ved inngangen til Salem. Så langt har senteret vært i kontakt med ca. 100 ungdommer i alderen 15 – 23 år.

 

Senteret er lokalisert rett overfor kjøpesenteret Trondheim Torg og et samarbeidsprosjekt mellom Salem Menighet, Trondheim kommune og Vital Forsikring med Salem menighet som prosjektleder og -ansvarlig. Helt fra starten av prosjektet har målgruppen vært barn og unge som av ulike grunner oppholder seg på eller i tilknytning til Trondheim Torg og som står i fare for negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet.

 

Formålet med arbeidet blant disse ungdommene er å anerkjenne deres menneskeverd der de er i sitt liv, og ikke bare i potensialet til å forandre. De som arbeider innenfor prosjektet, ca. 20 frivillige, ønsker å gi omsorg, tid, tilstedeværelse, og fellesskap. Arbeidet ønsker videre å styrke og støtte ungdommene i å mestre sitt eget liv og komme i gang med å gjenskape forbindelsen til hjem, skole/arbeid og aktiv fritid.

 

Prosjektet baserer seg på følgende verdier: tro, tillit og tilhørighet.

 

Etter en innledning av Arne Cristian Rokseth, der han forteller om hvordan arbeidet legges opp og erfaringene med prosjektet, serverer vi kveldsmat med etterfølgende samtale om kveldens tema.

 

Temaet «Nestekjærlighet i praksis» burde være aktuelt for oss alle – om dette skal brukes i forhold til barn, unge eller voksne i alle aldre. Alle har vi mange muligheter til å bidra med omsorg og hjelp overfor familie, venner, naboer, kolleger, kjente – eller andre vi møter på vår vei gjennom livet. Spørsmålet er hva vi gjør når anledningene er der. Dette vil være en kveld til ettertanke og konstruktive beslutninger for hver enkelt.

 

Velkommen i Betania torsdag 31. januar kl. 19:00.

 

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen