Påskemøter

Gjennom sang, tekstlesing, vitnesbyrd og forkynnelse vil vi også denne påsken samles om Jesu lidelseshistorie og det Han gjorde for å frelse oss.

Palmesøndag kl 1100 er teksten om kvinnen som salvet Jesus til hans gravferd. Forsamlingsleder Johannes Selstø vil tale over temaet: For meg er livet Kristus og døden en vinning.

Skjærtorsdag kl 1900 er det nattverdstund og måltidsfellesskap. Det blir anledning å dele sitt vitnesbyrd.

Langfredag kl 1100 skal vi gjennom skriftlesing lytte til det som skjedde de siste timene før Jesus på korset ropte ut Det er fullbragt. Johannes Selstø taler.

1. påskedag kl 1100 er den store gledesdagen der vi får høre den oppstandne Frelseren. Bjørn Valde taler på denne samlingen.

 

Vel møtt til påskemøtene!

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen