Politisk debatt om asylsøkere og flyktninger

Under siste «Middag på tvers» som KIA arrangerte i Betania før sommeren var alle de politiske partiene invitert til å stille representanter. De fleste partiene takket «ja» til invitasjonen og etter å ha inntatt en velsmakende middag startet debatten med en etterfølgende spørrerunde fra både flyktninger, asylsøkere og etnisk norske. Hvert av partiene fikk presentere sitt partis innvandringspolitikk.

 Den 12. juni inviterte KIA til iransk «Middag på tvers» i kjellerstua i Betania. De inviterte politikerne var lokale/regionale politikere og spørsmålene var nok ikke innenfor de temaene de til daglig er innom. At det var fordi det var tillyst politisk paneldebatt om tema som berørte flesteparten av de fremmøtte, er vanskelig å si med sikkerhet, men vi talte til sammen 72 personer!

 

Etter at hvert parti hadde fått anledning til å presentere sin innvandringspolitikk ble det åpnet for spørsmål. Engasjementet og intensiteten i spørsmålene tydet på at dette var viktig og berørte den enkelte spørsmålsstilleren direkte. Det var lett å merke både frustrasjon og oppgitthet over norsk sendrektighet og harde linje overfor de mange som opplever seg som mennesker med rettmessige behov for opphold. Ikke rart når vi vet at enkelte må vente svært lenge på å få sin sak behandlet av myndighetene. De har ønsker om å få en mer normalisert tilværelse med jobb og et sted å bo utenfor asylmottaket. Engasjementet var så stort og spørsmålene så mange at ordstyreren til slutt måtte sette strek.

 

Noen flykter fra borgerkrig i eget land. Andre må flykte fra et strengt muslimsk hjemland etter å ha konvertert til kristendommen og avvist av egen familie. Andre igjen har en annen politisk oppfatning enn makthaverne og må flykte for å berge eget liv. - En fremmed tanke i vårt fredelige og demokratiske land med tale- og trosfrihet, men en trist realitet i enkelte andre land. At noen har kommet til Norge uten reelt behov, bør ikke ødelegge muligheten for alle dem som virkelig trenger opphold. Som kristne bør vi vise disse noe av den kjærlighet som Jesus viste da han tok den straffen som vi var skyldige i for at vi skulle gå fri. Jesus sa en gang: «Det du gjør mot en av disse mine minste gjør du mot meg.» Se dem, vis dem omtanke og omsorg, bli kjent med dem og vise dem at du bryr deg. Det setter de meget stor pris på!

 

Leder for KIA i Trondheim, Mildrid Wik, ledet paneldebatten og spørsmålsrunden. Det ble en meget interessant ettermiddag i tillegg til at maten som vanlig smakte utmerket. Fortsatt kan flere fra vår egen forsamling delta på disse arrangementene. Her har vi en gylden mulighet til å nå flere med frihetens evangelium.

 

Tekst og foto: Svein Hyldmo

 

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen