Samlingsfest

Hjertelig velkommen til samlingsfest søndag 23. august kl 1700. Festen markerer oppstart av nytt semester.

Samlingsfesten er for alle generasjoner. Gjennom sang, tale, glimt fra arbeidet, god bevertning og sosialt samvær vil vi oppmuntre hverandre til fortsatt tjeneste. Nye ønskes spesielt velkomne. Det blir orientering om arbeidet i forsamlingen.

Betania Ung har sitt første lørdag 22. august kl 1930. Tema på samlingen er Jesus, verdens håp.

Forsamlingsleder Johannes Selstø taler på begge møter

Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen