Samlingsfest

Hjertelig velkommen til samlingsfest søndag 23. august kl 1700. Festen markerer oppstart av nytt semester.

Samlingsfesten er for alle generasjoner. Gjennom sang, tale, glimt fra arbeidet, god bevertning og sosialt samvær vil vi oppmuntre hverandre til fortsatt tjeneste. Nye ønskes spesielt velkomne. Det blir orientering om arbeidet i forsamlingen.

Betania Ung har sitt første lørdag 22. august kl 1930. Tema på samlingen er Jesus, verdens håp.

Forsamlingsleder Johannes Selstø taler på begge møter

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen