Sigurd Veie fortsetter som formann

Styret i Betania Misjonsforsamling konstituerte seg på sitt første møte etter årsmøtet. Sigurd Veie ble gjenvalgt som formann og Arne Kløve som nestformann

På årsmøtet 7. mars ble Hildegunn Kiplesund og Knut Ståle Nygård valgt som medlemmer for to år i styret for Betania Misjonsforsamling. Fra før sitter Arne Kløve, Sigurd Veie og Anne Mette Gunnes Waterloo. Arve Nordtug ble valgt som 1. vararepresentant og Kristine Kiplesund Meisingset ble 1. vararepresentant.

 

Styret satte ned en arbeidsgrupper som skal legge fram forslag til hvilke utbedringer en bør gjøre i lokalet Betania de nærmeste årene og kostnadsoverslag for dette. Arne Kløve vil lede denne gruppen. Det ble også satt ned en arbeidsgruppe på tre, ledet av Sigurd Veie, som skal se på muligheter for nye lokaliteter for forsamlingen.

 

Styret brukte god tid til samtale om hvordan en gjennom smågrupper kan være med å vinne mennesker for Jesus.

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen