Sigurd Veie fortsetter som formann

Styret i Betania Misjonsforsamling konstituerte seg på sitt første møte etter årsmøtet. Sigurd Veie ble gjenvalgt som formann og Arne Kløve som nestformann

På årsmøtet 7. mars ble Hildegunn Kiplesund og Knut Ståle Nygård valgt som medlemmer for to år i styret for Betania Misjonsforsamling. Fra før sitter Arne Kløve, Sigurd Veie og Anne Mette Gunnes Waterloo. Arve Nordtug ble valgt som 1. vararepresentant og Kristine Kiplesund Meisingset ble 1. vararepresentant.

 

Styret satte ned en arbeidsgrupper som skal legge fram forslag til hvilke utbedringer en bør gjøre i lokalet Betania de nærmeste årene og kostnadsoverslag for dette. Arne Kløve vil lede denne gruppen. Det ble også satt ned en arbeidsgruppe på tre, ledet av Sigurd Veie, som skal se på muligheter for nye lokaliteter for forsamlingen.

 

Styret brukte god tid til samtale om hvordan en gjennom smågrupper kan være med å vinne mennesker for Jesus.

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen