Søndagsmøter i sommerferien

Det blir møter hver søndag kl 1100 i sommerferien, unntatt søndag 15. juli. Denne søndagen er det avslutning på NLMs generalforsamling på Lillehammer

Møtene blir annonsert på ordinært vis gjennom annonse i Adresseavisen på lørdager. I tillegg kan du følge med på Betania sin hjemmeside om hvem som taler på de respektive søndagene.

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen