Spørreundersøkelse

Styret i Betania inviterer til en vurdering av framtidig lokalisering av Misjonsforsamlingen. Kan nye lokaler annet sted i byen være et alternativ til rehabilitering/utbedring av Betaniabygget?

Betaniaforsamlingen har tidligere vurdert skifte av lokaler. Det er strategiske hensyn i forhold til byggets tjenlighet i arbeidet og økonomiske hensyn med tanke på større vedlikeholdskostnader som ligger til grunn for at styret nå gjennomfører en intern spørreundersøkelse om hva de ulike aktivitetsgrupper i forsamlingentenker om saken. Grupper og enkeltpersoner bes uttale seg om hvordan de opplever plassforholdene i lokalene ut fra hva som er hensiktsmessig for gruppens aktiivitet. Idealløsning for gruppen i evt nye lokaler er også ett av momentene styret vil vite noe om.

 

Styret vil på bakgrunn av spørreundersøkelsen legge fram en betenkning i løpet av høsten 2012 hvorvidt det er ønskelig å arbeide videre med spørsmålet om andre lokaliteter for Misjonsforsamlingen.

 

Styret ønsker tilbakemelding fra så mange som mulig innen 13. august.

 

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen