Spørreundersøkelse

Styret i Betania inviterer til en vurdering av framtidig lokalisering av Misjonsforsamlingen. Kan nye lokaler annet sted i byen være et alternativ til rehabilitering/utbedring av Betaniabygget?

Betaniaforsamlingen har tidligere vurdert skifte av lokaler. Det er strategiske hensyn i forhold til byggets tjenlighet i arbeidet og økonomiske hensyn med tanke på større vedlikeholdskostnader som ligger til grunn for at styret nå gjennomfører en intern spørreundersøkelse om hva de ulike aktivitetsgrupper i forsamlingentenker om saken. Grupper og enkeltpersoner bes uttale seg om hvordan de opplever plassforholdene i lokalene ut fra hva som er hensiktsmessig for gruppens aktiivitet. Idealløsning for gruppen i evt nye lokaler er også ett av momentene styret vil vite noe om.

 

Styret vil på bakgrunn av spørreundersøkelsen legge fram en betenkning i løpet av høsten 2012 hvorvidt det er ønskelig å arbeide videre med spørsmålet om andre lokaliteter for Misjonsforsamlingen.

 

Styret ønsker tilbakemelding fra så mange som mulig innen 13. august.

 

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen