Spørreundersøkelse

Styret i Betania inviterer til en vurdering av framtidig lokalisering av Misjonsforsamlingen. Kan nye lokaler annet sted i byen være et alternativ til rehabilitering/utbedring av Betaniabygget?

Betaniaforsamlingen har tidligere vurdert skifte av lokaler. Det er strategiske hensyn i forhold til byggets tjenlighet i arbeidet og økonomiske hensyn med tanke på større vedlikeholdskostnader som ligger til grunn for at styret nå gjennomfører en intern spørreundersøkelse om hva de ulike aktivitetsgrupper i forsamlingentenker om saken. Grupper og enkeltpersoner bes uttale seg om hvordan de opplever plassforholdene i lokalene ut fra hva som er hensiktsmessig for gruppens aktiivitet. Idealløsning for gruppen i evt nye lokaler er også ett av momentene styret vil vite noe om.

 

Styret vil på bakgrunn av spørreundersøkelsen legge fram en betenkning i løpet av høsten 2012 hvorvidt det er ønskelig å arbeide videre med spørsmålet om andre lokaliteter for Misjonsforsamlingen.

 

Styret ønsker tilbakemelding fra så mange som mulig innen 13. august.

 

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen