TAKK

Å skrive en artikkel og innlede den med bare ordet «Takk» som overskrift, er kanskje litt uvanlig? Likevel velger jeg å gjøre det siden dette også er overskriften for temakvelden i Betania den 17. oktober. Selv om livet gir oss både oppturer og nedturer, sorger og gleder, tror jeg vi alle har noe å takke for. Dette ønsker vi å formidle og snakke sammen om på denne temakvelden

Alle kan vi se oss rundt – både i vår egen nærhet og i media – og konstatere at mange lider og har det vondt. Det kan enten være fordi de er i sorg eller savn, sulter, er syke, opplever krig og uroligheter eller naturkatastrofer. Noen er ensomme fordi de mangler slekt eller venner som bryr seg. Andre lever i ufred med familie eller har opplevd at venner har sviktet. Andre igjen har kanskje mistet jobb. I vår kontakt med innvandrere og asylsøkere opplever vi at mange føler seg utrygge for å få avslag på søknad om opphold og redsel for å bli sendt tilbake til et hjemland med krig eller utstøting fra samfunn og familie. Vi ser mange grunner for vanskeligheter og uro for hverdagen og livet.

 

Hvorfor da lage en temakveld om emnet «takk»? Nettopp på et slikt bakteppe har vi grunn for å takke. For min egen del er jeg takknemlig for familien min – ektefelle, barn, svigerbarn og barnebarn, for heimen, for helse og daglig brød. Materielt sett har jeg det svært godt. Jeg har dessuten mange venner. Jeg har også bevart troen og håpet om et evig liv sammen med min frelser etter at jeg i tenårene tok et valg om å leve som kristen. Jeg er takknemlig for det kristne fellesskapet jeg opplever – både i Betania og andre steder hvor jeg møter kristne. Å våkne til en ny dag og merke at kroppen fungerer, tappe rent vann fra springen, ta et bad når jeg ønsker, spise meg mett, gå ut i Guds vakre natur uten å være redd for snikskyttere eller bombefly, gå ut til frihet til å si og mene det jeg vil. Vi bor i et godt og fritt land! Kanskje vi skulle bruke ordet «takk» litt oftere?

 

Det jeg har nevnt og mange andre ting gir meg grunn til takknemlighet. Så ligger det en fare i at dette blir selvfølgeligheter for oss. At dette bare gjør at vi blir oss selv nok. Vi vil ha mer av livets goder! – Kanskje går det på bekostning av andre som ikke kan nyte de samme goder som vi har?

 

La oss i takknemlighet se og hjelpe dem som ikke har det så godt som oss. La oss dele av de goder de fleste av oss har så rikelig av. La oss gi et trøstens ord til dem som sørger. La oss være en venn for de som er uten venner. La oss se dem som ikke føler seg sett og regnet med.

 

Velkommen til «takke»-kveld i Betania, torsdag 17. oktober kl. 19:00. Doris Havdahl er en av flere som vil dele takkeemner med oss. Sanggruppen Sela blir med og gleder oss med vakker sang. Vi spiser sammen og vi snakker sammen. Velkommen. Vi sees.

 

Tekst: Svein Hyldmo

Bilde: Solrun Karlsen, Kjell Ivar Ødegård

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen