Talene på nett

Talene som Thor Fremmegård holdt på møteuken fra Jobs bok er tilgjengelig på Betania sin hjemmeside

De fem bibeltimene fra Jobs bok hadde følgende tema:

  • Gud prøver sitt folk
  • Lidelsens mange ansikter
  • God eller dårlig sjelesorg
  • Anklage og håp i lidelsen
  • Guds svar

De fleste talene på lørdags- og søndagsmøtene er tilgjengelige på nettet.

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen