Tankevekkende seminar om barnet i sentrum

Min generasjon kvinner får lov til alt, bortsett fra å passe våre egne barn, sa Lill May Vestly på seminaret "Familien og fundamentene". Trebarnsmoren og fostermoren brøt opp fra karrierekarusellen for å vie seg mer til barna.

Foredragsholdere sammen med arrangører. Fra v: Thomas Bjerkholt, Øivind Benestad, May Lill Vestly, Terje Dahle, Johannes Selstø2.-3.mars arrangerte Trondheim Frikirke, NLM Trondheim og Kristent Fellesskap seminaret” Familien og Fundamentene”. Ca 70 deltakere kom for å høre interessante og tankevekkende foredrag av Øivind Benestad og Lill May Vestly.

Kjønnsnøytrale ekteskapslov

Benestad er godt kjent for sin innsats for kristen seksualetikk og for kampen mot den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. I sine foredrag belyste han i 6 hovedpunkter de radikale endringer som den nye loven innebærer og konsekvenser av den. I all hovedsak er det nye lovverket bestemt ut fra de voksnes rettigheter, ikke barnas. Her de mest radikale konsekvensene av den nye loven: 1) Norge har forlatt den historiske forståelsen av ekteskapet. Ifølge norsk lov er ekteskapet ikke lenger definert som en forening av én mann og én kvinne.2) Begrepet foreldre er blitt radikalt omdefinert. Foreldre kan nå være kan være en mann og en kvinne, to kvinner eller to menn.3) Loven bryter med FN´s Barnekonvensjon hvor det heter at et barn har rett til å kjenne sine biologiske foreldre.4) Blodsbånd og slektstilhørighet defineres som uvesentlig. For en biologisk far kan nå byttes ut med en medmor.5) Staten vil gjøre mange barn farløse. Ved assistert befruktning for lesbiske par fratar staten barna muligheten til å kjenne og vokse opp med sin far. 6) I barnehage, skole og media vil norske barn lære at relasjonene mamma-mamma og pappa-pappa er like naturlig og bra som relasjonen mor-far. Lærere som er uenige i dette kan i fremtiden få alvorlige problemer. Benestad understreket at vi som kristne må lære å se på familiepolitikken fra den svakestes side, nemlig barnet.

Barnet

Ethvert barn har en mor og en far, det er et biologisk faktum. Slik har Gud skapt oss. Derfor har barnet en gudgitt rett til å kjenne og vokse opp med sine foreldre.

Lill May Vestly, trebarnsmor og fostermor, brøt opp fra karrierekarusellen for å vie seg mer til barna. For å makte dette måtte hun og mannen bl.a. selge sin dyre fritidsbåt. Hun er en spennende og modig stemme som tar til motmæle mot radikalfeminisme, grenseløs institusjonalisering av barndommen og degradering av morsrollen. Hun sa bl.a :Vi har oppgradert farsrollen, og det er bra. Far er viktig. Og feminismen har betydd mye for kvinners selvfølelse og bidratt til at kvinner har oppdaget mer av sitt potensiale i yrkeslivet. Min generasjon kvinner får lov til alt, bortsett fra å passe våre egne barn, spissformulerte hun seg. Er det å ha de minste ( 1-3åringene) i barnehage det meste av dagen det beste vi kan gi våre barn? Er det materialisme som styrer oss, spurte hun. Barnehage er bra. Men spørsmålet er hvor tidlig og hvor lenge. Hun pekte på at nye røster taler barnet sak på en sterkere måte, bl.a. den kjente svenske feministen Nina Björk: ”Størrelsen på vår daglige produksjon av varer og tjenester hviler på at vi alle fortrenger en lyd, lyden av våre barn som forlates” skrev Björk for en tid siden. Vestly trakk også frem boken Hva skal vi med barn av Simen Tveitereid. Denne brannfakkel av en bok fortjener stor oppmerksomhet. Det er tid for å stanse opp og spørre i hvilken grad vi setter barnets beste i sentrum, sa Vestly.

Se ellers: www.foreldrerett.no og www.MorFarBarn.no

Og: www.leveoglykkes.no og www.leveoglykkes.no/leve-og-mene/organisasjon-for-morsrollen

 

 

  • Ansvarlig for sidenJohannes Selstø
  • Publisert
  • Oppdatert27. mars 2012 - kl. 14:05
Til toppen