Temamåned

Hovedtema på søndagsmøtene i november blir Jesus i hverdagslivet mitt. Hva betyr det for en kristen på jobben at Jesus er Herre og Frelser? Hvordan preger Jesus livsførselen? Ordene? Fritiden?

Under dette hovedtemaet vil vi sette fokus på følgende områder i livet:

Ordene våre Tekst: Matt 12,33-37

Oppbrudd Tekst: Mk 10-28-31

Nøden: Matt 25,31-46

Å være sendt Lk 4,16-22a

En kristen er ikke bare kristen når en er på kristne samlinger. Å være kristen handler om å leve i fellesskap med Jesus 24 timer i døgnet. Jesus vil prege hele livet vårt. Hele oss.

Velkommen til søndagsmøtene!

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen