Temamåned

Hovedtema på søndagsmøtene i november blir Jesus i hverdagslivet mitt. Hva betyr det for en kristen på jobben at Jesus er Herre og Frelser? Hvordan preger Jesus livsførselen? Ordene? Fritiden?

Under dette hovedtemaet vil vi sette fokus på følgende områder i livet:

Ordene våre Tekst: Matt 12,33-37

Oppbrudd Tekst: Mk 10-28-31

Nøden: Matt 25,31-46

Å være sendt Lk 4,16-22a

En kristen er ikke bare kristen når en er på kristne samlinger. Å være kristen handler om å leve i fellesskap med Jesus 24 timer i døgnet. Jesus vil prege hele livet vårt. Hele oss.

Velkommen til søndagsmøtene!

Årsmøte 2017

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 2. mars kl 19.00 i Betania.27.02.2017

Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.15.02.2017
Til toppen