Temamåned

Hovedtema på søndagsmøtene i november blir Jesus i hverdagslivet mitt. Hva betyr det for en kristen på jobben at Jesus er Herre og Frelser? Hvordan preger Jesus livsførselen? Ordene? Fritiden?

Under dette hovedtemaet vil vi sette fokus på følgende områder i livet:

Ordene våre Tekst: Matt 12,33-37

Oppbrudd Tekst: Mk 10-28-31

Nøden: Matt 25,31-46

Å være sendt Lk 4,16-22a

En kristen er ikke bare kristen når en er på kristne samlinger. Å være kristen handler om å leve i fellesskap med Jesus 24 timer i døgnet. Jesus vil prege hele livet vårt. Hele oss.

Velkommen til søndagsmøtene!

Sangkveld i Betania

I forbindelse med utgivelse av den nye sangboken "Himmelbru", arrangeres det sangkveld i Betania 1. november kl. 19.00.30.10.2018
Til toppen