Unge forkynnere

Vi gleder oss over flere unge i Betania Misjonsforsamling som deltar med forkynnelse på både på lørdagsmøter og søndagsmøter i forsamlingen. Vi ønsker at Misjonsforsamlingen skal være et godt «drivhus» der forkynnernådegaver vokser fram.

Flere medlemmer i BetaniaUng deltar på møter og samlinger som forkynnere. Noen er eller har vært ansatt i deltidsstillinger i andre regioner i NLM. Alle har preket i Betania en eller flere ganger. Vi gleder oss over disse unge forkynnerne som stiger fram. Vi ønsker at Misjonsforsamlingen skal være et godt «drivhus» der forkynnernådegaver vokser fram.

 

Ole Kristian Vikenes er i Betania på tredje året. Han kommer fra Radøy i Hordaland. Studerer til sivilingeniør innenfor marinteknologi ved NTNU. I sommer giftet han seg med Iselin Toft, som også er aktiv i forsamlingsarbeidet i Betania.

Under BetaniaUng sin høstweekend på Vassfjellet, hadde Ole Kristian bibeltimene med tema: Fellesskap med Bibelen.

 

Hva var viktig for deg å formidle om dette temaet?

Det var viktig for meg å få fram kva det vil seie å ha fellesskap med Bibelen, og kvifor dette er viktig. I tillegg var det viktig å formidle bodskapen på ein slik måte at folk ikkje sat igjen med dårleg samvit, men heller vart oppbygde med ein ny glød for bibellesning.

 

Har du tidligere talt på møter i Betania eller andre steder?

Eg har ikkje tala på møter i Betania før, men eg har tala på bedehuset heime. I tillegg har eg tala på ulike ungdomslag og på leirar der eg har vore med som leiar.

 

Hvordan opplever du å være forkynner?

Å vere forkynnar ser eg på som ei veldig spennande og lærerik oppgåve. Å forberede ein tale krev at ein set seg inn i temaet og kva Bibelen seier om dette. Det er noko som gir tid til både bibellesning og bønn. Samstundes følgjer det med eit stort ansvar å forkynne det rette Guds ord. Det er viktig at det ikkje berre blir mine ord og tankar som kjem til uttrykk i forkynninga.

 

Fortell litt om hvordan det begynte med at du talte på møter?

Det heile byrja vel med at eg som 13-14 åring fekk forespurnad av bestefaren min om å ha ei opning på eit møte på bedehuset. Etter det starta eg hovudsakeleg å tala på ungdomslaget heime, og etterkvart på barne- og ungdomsleirar i regi av Imf.

 

Hvordan opplever du det å få tilbakemeldinger på det du formidler?

Eg opplever det som utruleg viktig og godt å få tilbakemeldingar på forkynninga. Ærlege og oppriktige tilbakemeldingar fører til at eg kan lære kva som er bra og kva eg kan gjere betre til neste gong. Å ha ein god kultur i forsamlinga på å gje respons, trur eg vil føre til både oppbygging og vekst i heile forsamlinga.

 

Johannes Selstø

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen