Utbedre og utrede

Betania-bygget skal utbedres samtidig som muligheter for nytt bygg skal utredes. Årsmøtet i Betania Misjonsforsamlingen gav styret klare signaler om veien videre med tanke på forsamlingens lokaliteter

I tillegg til ordinære årsmøtesaker med årsmelding, regnskap og valg, var spørsmålet om forsamlingens lokalisering hovedsaken som ble drøftet. Mange av de 66 stemmeberettige deltok i samtalen. Ungdommene var godt representert.

Vedtak

Følgende forslag fikk flertall:  "Vi velger inntil videre å bli i dagens bygg. Prioriterte utbedringer gjennomføres så rimelig og så snart som mulig. Samtidig støtter årsmøtet styret i å arbeide videre med å kartlegge muligheter til satsing på nytt bygg så snart dette lar seg gjøre, eksempelvis en konklusjon om dette innen fem år"

Utbedringer

Av de utbedringer som ble nevnt som helt nødvendige, var kjøkkenavdelingen. Kjøkkenet er nå i kjelleretasjen med en trang svingtrapp til  anretningskjøkken i hovedetasjen. Det er foreslått å innrede nytt kjøkken i hovedetasjen.

Styret vil på sitt styremøte 20. mars sette i gang prosessen med utbedring av lokalitene.

Utrede

Mange var i samtalen tydelig på at nye lokaliteter vil på sikt være tjenlig for arbeidet. Det har vært pekt på at nytt bygg må ligge så sentrumsnært at studentene med letthet kan ta seg fram. Styret vil arbeide videre med aktuelle samarbeidspartnere og se på finansieringsmuligheter. Regionsstyret i NLM Midt-Norge har stilt inntil 5 millioner kroner til disposjon for et eventuelt nybygg. De har bedt Betania Misjonsforsamling fortløpende vurdere aktuelle eiendommer som kommer for salg og utrede alternative driftsformer.

Valg

Hildegunn Kiplesund og Knut Ståle Nygård ble valgt som faste medlemmer (to år) i styret for Misjonsforsamlingen. Arve Nordtug og Kristine Kiplesund Meisingset ble 1. og 2. vararepresentant (ett år). Fra før sitter Arne Kløve, Sigurd Veie og Anne Mette Gunnes Waterloo.

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen