Utbedre og utrede

Betania-bygget skal utbedres samtidig som muligheter for nytt bygg skal utredes. Årsmøtet i Betania Misjonsforsamlingen gav styret klare signaler om veien videre med tanke på forsamlingens lokaliteter

I tillegg til ordinære årsmøtesaker med årsmelding, regnskap og valg, var spørsmålet om forsamlingens lokalisering hovedsaken som ble drøftet. Mange av de 66 stemmeberettige deltok i samtalen. Ungdommene var godt representert.

Vedtak

Følgende forslag fikk flertall:  "Vi velger inntil videre å bli i dagens bygg. Prioriterte utbedringer gjennomføres så rimelig og så snart som mulig. Samtidig støtter årsmøtet styret i å arbeide videre med å kartlegge muligheter til satsing på nytt bygg så snart dette lar seg gjøre, eksempelvis en konklusjon om dette innen fem år"

Utbedringer

Av de utbedringer som ble nevnt som helt nødvendige, var kjøkkenavdelingen. Kjøkkenet er nå i kjelleretasjen med en trang svingtrapp til  anretningskjøkken i hovedetasjen. Det er foreslått å innrede nytt kjøkken i hovedetasjen.

Styret vil på sitt styremøte 20. mars sette i gang prosessen med utbedring av lokalitene.

Utrede

Mange var i samtalen tydelig på at nye lokaliteter vil på sikt være tjenlig for arbeidet. Det har vært pekt på at nytt bygg må ligge så sentrumsnært at studentene med letthet kan ta seg fram. Styret vil arbeide videre med aktuelle samarbeidspartnere og se på finansieringsmuligheter. Regionsstyret i NLM Midt-Norge har stilt inntil 5 millioner kroner til disposjon for et eventuelt nybygg. De har bedt Betania Misjonsforsamling fortløpende vurdere aktuelle eiendommer som kommer for salg og utrede alternative driftsformer.

Valg

Hildegunn Kiplesund og Knut Ståle Nygård ble valgt som faste medlemmer (to år) i styret for Misjonsforsamlingen. Arve Nordtug og Kristine Kiplesund Meisingset ble 1. og 2. vararepresentant (ett år). Fra før sitter Arne Kløve, Sigurd Veie og Anne Mette Gunnes Waterloo.

Misjonsuke 23. - 28. oktober

I neste uke møtes vi til misjonsuke med Marianne Prestvik Hole i Betania. Det blir en litt annerledes møteuke hvor vi selvsagt skal høre Marianne tale, men vi skal også snakke sammen om misjon og hva misjon betyr i hverdagen for hver enkelt av oss.21.10.2018

Betania – en Kristus-fokusert forsamling

Hva vil det si at Betania er en Kristus-fokusert forsamling? Hva betyr det for oss som medlemmer i denne forsamlingen? Betyr det noe i tanker, ord og gjerninger? Dette og andre spørsmål vil møte oss i misjonsuka som starter 23. oktober i Betania Misjonsforsamling.11.10.2018
Til toppen