Vil satse på søndagsskolen

Rapport fra årsmøtet i Betania Misjonsforsamling 22.04.2021.
Av Olav Vestbøstad

Styreleder Christian Frøystad fjerner munnbindet for å dele erfaringer fra styrets arbeid det siste året.
Styreleder Christian Frøystad fjerner munnbindet for å dele erfaringer fra styrets arbeid det siste året.

32 stemmeberettigde møtte fram på årsmøtet i Betania 22. april. Årsmøtet skulle egentlig vært arrangert 25. mars, men koronarestriksjoner gjorde at møtet måtte utsettes.

Gud møter mennesker i ødemarken

Betanias nye pastor Eivind Hugdal Sakseide minnet i sin åpningsandakt om hvordan det gjennom hele Bibelen er fortellinger om hvordan Gud møtte mennesker i ødemarken. Mange føler at koronapandemien er en form for ørkenvandring, men midt i det tørre og krevende landskapet man er i, er Gud virksom slik det står i Jesaja 43,19:

"Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken."

 

Et spesielt år

Årsmøtet forløp i rolige former. Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått. 2020 ble et år preget av koronapandemien. I store deler av året var det restriksjoner knyttet til møtevirksomheten. Styret fikk ros for måten de hadde håndtert situasjonen, både med digitale samlinger og for at man kunne gjennomføre møter med begrensninger og fokus på smittevern i deler av året.

Det ble uttrykt stor glede over at Eivind Hugdal Sakseide er på plass som pastor i forsamlingen fra 1. januar 2021.

Flere satte ord på at man under koronapandemien hadde merket savnet etter å nattverd og å synge sammen.

 

Satser på barna

I samtalen om arbeidet kom det fram at styret ønsker å sette fokus på barnearbeidet. Etter ønske fra barnefamiliene er det første steget å styrke søndagsskolen. Det er spesielt behov for flere ledere. Barnetallet i forsamlingen er voksende.

 

Økonomi

Inntektene i 2020 var litt lavere enn året før, men i og med at også utgiftene var noe lavere, ble resultatet omtrent det samme som i 2019. Kollektene på søndagsmøtene var i 2020 kr 310 792 mot 213 223 året før. Det ble i 2020 totalt overført kr 155 125 til NLM fra forsamlingen og kr 1 035 791 fra

foreningene tilknyttet forsamlingen. En stor del av overføringene fra foreningene kommer fra Betania Ung. Styret har besluttet å styrke husfondet slik at man har tilgjengelig kapital når det kommer større utlegg på bygget. I 2020 ble kr 147 764 overført til husfondet.

 

Valg

Åshild Hugal og Jørgen Greve ble valgt inn i styret. Fra før sitter Christian Frøystad, Eirik Veie og Ingebrigt Meisingset. Knut Meinert Kiplesund og Eivind Opedal ble varamedlemmer.

Mari Roen Hansen, Henning Hugdal og Grete Snildalsli ble valgt til valgkomiteen. Kristine Meisingset og Arne Kløve sitter fra før. Erlend Gjære ble varamedlem.

Til toppen